Știri

Controlul calității fructelor și legumelor proaspete

Documentul ce reglementează stabilirea procedurilor, modul de organizare şi desfăşurare a controlului asupra determinării conformității cu cerințele de calitate pentru fructele şi legumele proaspete, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent. Prevederile Hotărârii se vor extinde asupra persoanelor fizice și juridice, înregistrate în conformitate cu Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii şi cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare. Pe de altă parte, dispozițiile legii nu se vor aplica persoanelor ce produc în condiții casnice, prepară sau depozitează produse la domiciliu în scopul consumului casnic, celor care prelucrează industrial produsele pentru nutriția animalelor la domiciliu, celor care depozitează temporar produse ce tranzitează țara, cu condiţia ca acestea să nu fie expuse comercializării etc. Hotărârea prevede că controalele de conformitate vor fi efectuate în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului și cu o frecvență corespunzătoare. Riscurile sunt natura produsului, perioada de producție, prețul produsului, condițiile climaterice, operațiunile de ambalare și manipulare, condițiile de depozitare, țara de origine, mijloacele de transport și volumul lotului, cifra de afaceri, localizarea agentului economic în lanțul comercial, volumul produselor comercializate, gama de produse, aria de livrare sau tipul operațiunilor desfășurate. Documentul mai prevede că agenții economici din sectorul dat vor fi grupați în baza de date, în care va fi inclus numărul individual de înregistrare, numele şi adresa, codul unic IDNO sau IDNP, informațiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa în lanțul comercial, constatările din timpul controalelor precedente, nivelul echipamentelor tehnice utilizate și informații privind existenţa unui sistem de asigurare a calităţii sau a sistemului de autocontrol, care asigură conformitatea produselor cu cerinţele de calitate. Hotărârea obligă agenții economici să ofere inpectorilor toate informațiile menționate. Controlul asupra calității produselor se efectuează prin evaluarea probelor prelevate aleatoriu din diferite puncte ale lotului. Proba globală trebuie să fie reprezentativă pentru întregul lot supus controlului. Dacă în urma acestuia se stabileşte că produsele corespund cerințelor de calitate, organul de control - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, va elibera un certificat de conformitate a calității, iar dacă se constată nerespectarea cerințelor de calitate - un proces-verbal de control, pe care îl vor expedia agentului economic sau a reprezentantului acestuia. Organizarea de piață a sectorului de legume și fructe proaspete, prin clasificările realizate pe baza standardelor de comercializare, va asigura un cadru de referință reprezentativ, ce va permite realizarea unui echilibru între cerere și ofertă, asigurarea unei transparențe a pieței și stabilirea unor relații comerciale bazate pe o concurență loială, eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, creșterea profitabilității producției de fructe și legume, se pune în nota documentului. După conformarea la standardele de calitate UE, Republica Moldova va solicita includerea în Lista țărilor terțe a căror controale de conformitate cu standardele specifice de comercializare au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele UE.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2639 vizualizări

Data publicării:

21 Aprilie /2018 14:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

fructe si legume | comercializare | Moldova | controlul de stat | calitatea produselor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon