11
11 2017
1589

Controlul comun va simplifica procedurile vamale la frontiera moldo-ucraineană

În vederea dezvoltării cooperării transfrontaliere, combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi activităţilor ilegale la frontiera de stat moldo-ucraineană, precum şi în scopul simplificării traversării acesteia, a fost aprobat un acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind controlul comun al persoanelor şi mijloacelor de transport. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.395-399 din 10 noiembrie curent. Documentul stabileşte bazele cooperării dintre organele de control ale statelor Părţi la efectuarea controlului în comun a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele de trecere la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit Acordului, organele de control ale statului Parte, pe teritoriul căruia este amplasat punctul comun de trecere, vor fi obligate să amplaseze în apropierea nemijlocită de acesta un panou informativ în limbile română, ucraineană şi engleză cu privire la regimul de funcţionare şi ordinea desfăşurării controlului în comun. La efectuarea controlului, primii vor desfăşura controlul angajaţii organelor de control ale statului de ieşire, după care, succesiv, angajaţii organelor de control ale statului de intrare, în zonele stabilite ale punctelor comune de trecere. Plăţile percepute în timpul efectuării controlului de către organele de control ale statului unei Părţi pe teritoriului statului celeilalte Părţi şi mostrele mărfurilor prelevate vor fi transportate fără impedimente pe teritoriul statului său fără control vamal, obţinerea permisiunilor corespunzătoare, achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi şi pot fi transportate prin alte puncte de trecere sub asigurare vamală sau însoţire, coordonată între organele grănicereşti şi vamale ale statului Părţii, pe teritoriul căreia se află punctul comun de trecere. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări în scris, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne corespunzătoare, necesare pentru intrarea lui în vigoare. Totodată, acţiunea Acordului se va prelungi automat pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica în scris, pe canale diplomatice cealaltă Parte, cel puţin cu şase luni înainte de expirarea termenului respectiv, despre intenţia sa de a înceta valabilitatea acestuia. La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 11 martie 1997, îşi încetează valabilitatea. Menționăm că țara noastră are semnate cu Ucraina alte două tratate internaționale importante. Este vorba despre Acordul cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat, precum și Protocolul privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.