12
11 2018
883

Controlul de stat în baza analizei riscurilor în domeniul sănătății publice

În Monitorul Oficial din 9 noiembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Agenția are atribuții de control de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile: supravegherea sănătății publice, siguranța ocupațională, circulația medicamentelor, controlul dispozitivelor medicale, protecția consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, circulația substanțelor stupefiante și supravegherea pieței privind produsele nealimentare, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață. Potrivit metodologiei, criteriile de risc sunt:domeniul activității economice (criteriu de risc obligatoriu); • numărul de angajați la întreprinderi, instituții; • istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației (criteriu de risc obligatoriu); • data ultimului control; • perioada de activitate а întreprinderii. Fiecărui criteriu i se va acorda un anumit punctaj, iar în funcție de scorul obținut subiecții controlului vor fi stabiliți într-o listă. Desfășurarea controalelor va avea loc doar în baza și în limitele listei de verificare, care are ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare desfășurării controlului. De asemenea, petițiile depuse la Agenție, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției, vor fi evaluate în baza analizei riscurilor. Agenția va utiliza această Metodologie la рlаnifiсаrеа соntrоаlеlоr; la luаrеа deciziei privind efectuarea unui control inopinat; la identificarea soluției optime cu рrivirе la petiția depusă la оrgаnul de соntrоl. Note: Criteriile de risc pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Criteriile de risc pentru domeniul de control efectuat de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.