22
02 2018
630

Controlul efectuat de AST va avea criterii clare

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităților de control de stat în domeniile de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Amintim că Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost creată în noiembrie 2017 prin fuziunea a trei organe de control (Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecția de Stat în Construcții și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim), prin Hotărârea Guvernului nr.886. O lună mai târziu, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției pentru Supraveghere Tehnică. În competenţa Agenției sunt transmise domeniile: siguranţa obiectelor industriale periculoase; construcții şi urbanism; supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase; siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă; siguranţa ocupațională şi domeniul geodeziei şi cartografiei. Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător stabilește că controlul activității unui agent economic se inițiază doar în urma analizei şi evaluării riscurilor. Respectiv, planificarea controalelor pentru domeniile indicate se efectua pentru fiecare domeniu separat. În prezent Agenţia aplică cinci metodologii de efectuare a controlului. Proiectul propus urmăreşte scopul uniformizării aplicării metodologiilor, revizuirea criteriilor de risc, dar şi cel al unificării aplicării unor criterii obligatorii pentru toate domeniile și determinarea criteriilor (2-3 la număr) specifice fiecărui domeniu separate, cu elaborarea a unei singure metodologii de planificare a activităților de control de stat în domeniile de competență ale Agenției. Autorii proiectului consideră că criteriile de risc comune pentru domeniile de competenţă a Agenţiei trebuie să respecte următoarele principii: 1) relevanţa scopului activității Agenției; 2) acoperirea tuturor întreprinderilor pasibile controlului efectuat de Agenție şi, în mod special, sunt relevante activității agentului economic şi/sau bunurilor utilizate/produse de acestea; 3) sunt bazate pe informație certă, veridică şi accesibilă; 4) sunt raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc. Luînd în considerare că este deja statuată o practică privind planificarea controalelor în domeniile Agenției, proiectul propune stabilirea a 3 criterii de risc obligatorii: 1) perioada în care agentul economic controlat desfășoară activitatea supusă controlului; 2) data efectuării ultimului control; 3) încălcările anterioare. Proiectul poate fi consultat până la 1 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.