Știri

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteranene a intrat în vigoare pentru Republicica Moldova

Ministerul Economiei informează că începînd cu data de 1 septembrie 2015 a intrat în vigoare pentru Republica Moldova Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM), adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009. Aderarea la Convenţia PEM poate crea beneficii economice pentru Republica Moldova, în special la capitolul oportunităţilor de atragere a investiţiilor adiţionale în sectorul industrial şi de prelucrare a materiei prime. Aplicarea unui set de reguli unice pentru toate ţările membre creează un mediu favorabil şi transparent pentru schimburile comerciale, totodată servind drept platformă perfectă pentru identificarea furnizorilor de materie primă şi a noi pieţe de desfacere în întreaga regiune Euro-Mediteraneeană. Astfel, Republica Moldova poate cumula în comerțul cu bunuri originea cu țările membre UE, și țările membre CEFTA. De asemenea, originea mărfurilor va putea fi cumulată și odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb cu Turcia, precum și cu statele membre ale Convenției cu care eventual vor fi încheiate acorduri de liber schimb. Țările membre la Convenţia PEM aplică acelaşi set de reguli de origine în cadrul Convenţiei, care permite conferirea aceluiaşi regim de origine preferenţial tuturor mărfurilor, care au fost obţinute şi/sau prelucrate îndeajuns pe teritoriul ţărilor membre cu care acestea au încheiate Acorduri de Liber Schimb. Totodată, ţinem să menţionăm că aderarea la Convenţia PEM poate fi considerată drept un pas important în dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care va permite valorificarea pe deplin a potenţialului noului regim comercial preferenţial cu UE. Menționăm că Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene consolidează toate protocoalele asupra regulilor de origine în vigoare între membrii sistemului de cumul de origine pan-euro-mediteranean într-un document unic. De asemenea, Convenția integrează toate protocoalele asupra regulilor de origine în vigoare între partenerii participanți la Procesul de Asociere, din care și Republica Moldova face parte. În prezent Convenţia PEM numără 42 de state membre și se bazează pe cumulul diagonal al originii mărfurilor între țările membre.

via | mec.gov.md

Instituții:

Ministerul Economiei

1376 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2015 10:40

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon