05
10 2017
890

Corpul de Control al Prim-ministrului va avea un efectiv-limită de 8 unităţi

Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului de Control al Prim-ministrului, care reglementează misiunea, funcțiile, atribuțiile, modul de organizare, competența și statutul juridic al personalului angajat în cadrul entităţii. Potrivit directorului Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, instituirea Corpului de Control al Prim-ministrului este unul dintre elementele noi prevăzute în Legea cu privire la Guvern, intrată în vigoare la data de 19 iulie 2017. Conform Regulamentului, Corpul de Control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, fiind constituit din consilieri ai Premierului şi va fi condusă de un șef numit în funcție prin decizia Prim-ministrului. Totodată, consilierii din cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului vor avea statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică şi vor exercita funcţiile de monitorizare, evaluare, control şi eficientizare a actului de guvernare. Corpul de Control al Prim-ministrului desfășoară activități de monitorizare și control în scopul relevării deficiențelor de implementare a documentelor de politici, de punere în aplicare a actelor normative și de executare a deciziilor și indicațiilor Prim-ministrului de către subiecții monitorizării și controlului. Cheltuielile ce ţin de retribuirea muncii pentru consilierii din cadrul Corpului de control pentru anul 2017 vor fi acoperite din contul şi în limia bugetului aprobat al Cancelariei de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.