21
08 2017
910

Corpul de control al Prim-ministrului

Un proiect ce are drept scop modificarea Hotărârii Guvernului nr.657/2009 în partea ce ține de excluderea prevederilor referitoare la cabinetul secretarului general al Guvernului, este propus spre consultare de Cancelaria de Stat. Astfel, proiectul prevede schimbarea statului secretarului general al Guvernului din persoană cu funcție de demnitate publică în funcționar public de conducere de nivel superior. Totodată, se propune excluderea prevederilor referitoare la cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu pe probleme sociale, dat fiind faptul că în componența noi structuri a Guvernului nu se mai regăsește această funcție. Suplimentar, prin proiect se propune completarea Hotărârii Guvernului nr.657/2009 cu reglementări care stabilesc statutul juridic al Corpului de Control al Prim-ministrului și determinarea competenței generale a acestuia. Așadar, Corpul de control al Prim-ministrului este o structură organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se va subordona direct Prim-ministrului. Corpul de control al Prim-ministrului va avea misiunea de a efectua controlul realizării de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă a atribuţiilor stabilite în actele Guvernului, în programul de activitate al Guvernului şi în alte documente de politici publice. Totodată, proiectul mai indică și micșorarea cotei funcțiilor publice de conducere. Astfel, numărul funcţiilor publice de conducere, inclusiv funcţiile de demnitate publică, în autoritatea publică nu va depăşi 40% din efectivul-limită al acestei autorităţi. Adoptarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare, iar cheltuielile ce țin de retribuirea muncii pentru consilierii din cadrul Corpului de control pentru anul 2017, acestea vor fi acoperite din contul și în limita bugetului aprobat al Cancelariei de Stat pentru remunerarea personalului cabinetului viceprim-ministrului și cabinetului secretarului general al Guvernului, în urma suprimării acestor funcții. Reiterăm că deputații au votat în lectură finală Legea cu privire la Guvern în ședința din 7 iulie curent

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.