28
02 2020
705

Costul politeții

Valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol nu trebuie să depășească suma maximă de 1000 de lei în decursul unui an calendaristic. În cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind regimul juridic al cadourilor. Astfel, un aspect important al documentului îl constituie stabilirea limitelor pentru valoarea totală admisă a cadourilor oferite agenților publici. Totodată, prin acest proiect este propusă aprobarea Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor, prin care va fi stabilit modul de activitate a Comisiei de evaluare şi evidenţă a acestora, precum şi modul de evidenţă, evaluare, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor admisibile şi inadmisibile oferite agenţilor publici. Prin cadouri admisibile se subînțeleg cele oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol, inclusiv monedele metalice jubiliare şi comemorative. Aceste cadouri sunt considerate proprietatea entităţii publice indiferent de valoare şi trebuie să fie acceptate de agenţii publici în numele entităţii pe care o reprezintă. Primirea cadourilor oferite cu prilejul acţiunilor de protocol se înregistrează în Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile. Beneficiarul este obligat să declare cadourile admisibile şi cele inadmisibile în cazul oferirii acestora fără ştirea sa, cum ar fi lăsat în birou, anticameră etc. Cadourile admisibile sunt prezentate de către beneficiar în starea iniţială Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care cadoul admisibil este primit în timpul aflării beneficiarului în deplasare, acesta urmează a fi prezentat în termen de 3 zile lucrătoare de la data revenirii la locul de muncă. În același timp, în categoria cadourilor inadmisibile, conform Regulamentului, sunt incluse bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj care le sunt destinate personal agenţilor publici sau familiilor lor, dacă oferirea sau acordarea cadourilor este legată direct sau indirect de desfăşurarea activităţii profesionale a agentului. În acest caz, beneficiarul are obligaţia să-l refuze, asigurându-se cu cel puţin un martor, inclusiv dintre colegii de serviciu. Cadourile inadmisibile se înscriu, de asemenea, într-un registru special – Registru de evidenţă a cadourilor inadmisibile, procedura fiind similară celei pentru înregistrarea cadourilor admisibile. Ca urmare a evaluării, Comisia de evidență și evaluare a cadourilor instituită în cadrul entităţilor în care activează agenţi publici poate decide returnarea cadoului admisibil beneficiarului, răscumpărarea, trecerea acestuia în proprietatea entităţilor publice sau predarea Centrului Naţional Anticorupţie a cadourilor recepţionate de la beneficiari care, în urma evaluării efectuate de Comisie, sunt considerate inadmisibile, cu informarea conducătorului entităţii publice. Regulamentul mai prevede că, entităţile publice trebuie să creează condiţiile necesare pentru păstrarea cadourilor admisibile trecute în proprietatea lor, rezervând încăperi pentru asigurarea integrităţii acestora, cum ar fi un muzeu sau o sală de expoziţie. Totodată, cadourile admisibile trecute în proprietatea entităţii publice, cât şi cele inadmisibile transmise CNA, pot fi transmise cu titlu gratuit în scopuri de caritate. Totodată, agentul public poate să răscumpere cadourile admisibile. Plata contravalorii acestora se face în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință a deciziei de răscumpărare a cadoului admisibil în contul bugetului entității publice, în cazul în care valoarea cadourilor admisibile depășește cumulativ suma de 1000 lei în decursul unui an calendaristic. În cazul în care valoarea cadourilor admisibile declarate de către beneficiar nu a atins plafonul prevăzut pentru un an calendaristic, Comisia va informa beneficiarul despre posibilitatea răscumpărării cadoului admisibil oferit ulterior, achitând diferența contravalorii acestuia stabilită de Comisie până la atingerea plafonului cumulativ menționat. Regulamentul prevede și unele excepții de la procedura de declarare a cadourilor (medaliile, decorațiile, insignele şi alte obiecte similar) primite în exercitarea funcției; obiectele de birotică recepționate de agenții publici cu ocazia participării acestora la seminare de instruire și alte evenimente similare; produsele perisabile; cadourile primite de agenții publici în formă de beneficii sau reduceri la achiziționarea unor bunuri și servicii acordate unei categorii largi de persoane. De asemenea, excepție fac și cheltuielile rezonabile plătite de către o organizație necomercială locală sau străină, o entitate publică străină sau locală pentru participarea la o conferință, vizită de studiu, misiune de cercetare sau orice altă întâlnire.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.