16
10 2018
813

Crearea Centrului de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului

În cadrul Ministerului Finanțelor va activa Centrul de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în domeniul achizițiilor publice. În Monitorul Oficial din 12 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la crearea acestuia. Astfel, Centrul va fi responsabil de prezentarea datelor statistice din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, separat pe bunuri, servicii şi servicii de construcţii și de acordare a suportului metodologic entităţilor contractante pentru publicarea anunţurilor, care depăşesc pragurile prevăzute în Acordul menționat. De asemenea, entitatea va fi responsabilă de coordonarea sau avizarea notificărilor membrilor OMC, a ministerelor şi ale altor autorităţi şi agenţilor economici despre eventualele modificări în legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, ajustări sau noi oportunităţi de accesare a pieţelor ţărilor membre, propunerea și avizarea modificărilor la actele normative în vigoare care nu corespund acordului privind achiziţiile publice al OMC. Totodată, Centrul va asigura reprezentarea Republicii Moldova în cadrul ședințelor Comitetului privind achizițiile publice al OMC. La momentul de faţă, nu există un organ desemnat exclusiv pentru monitorizarea şi întreprinderea tuturor acţiunilor necesare în cadrul angajamentelor asumate de către Republica Moldova ca membru al Acordurilor privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al OMC. În subordinea Ministerului Finanțelor mai funcționează Centrul de notificare şi informare al OMC privind regulile de origine şi evaluarea în vamă, conform articolului VII al Acordului General privind Tarife şi Comerţ din 1994.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.