11
02 2021
433

Creditarea economiei în anul 2020

La situația din 31 decembrie 2020 soldul creditelor în economie a marcat o creștere cu 10,3% faţă de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2019, constituind 48,7 mld. lei. Conform Informației operative cu privire la evoluția social-economică a RM publicate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, soldul creditelor în monedă națională s-a majorat cu 14,1% față de decembrie 2019, iar a creditelor în valută străină - cu 4,1%.
 
Statistica oficială mai denotă că în portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere (23,6%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului. Pentru procurarea/construcția imobilului au fost utilizate 17,3% din totalul creditelor oferite, 16,4% sunt destinate consumului, 8,6% – agriculturii, 7,9% - industriei alimentare etc.
 

Pe parcursul anului precedent cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate agriculturii, volumul cărora s-a majorat cu 28,9%, fapt care se explică prin implementarea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020 în cadrul măsurilor bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale.

 

Gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost la nivel de 159,6%. Aceasta, în opinia experților, indică faptul că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile comerciale au lichiditatea necesară pentru finanțarea economiei.

 

Soldul datoriei la credite neperformante ca pondere în soldul total al datoriei la credite, după 2 ani de evoluție ascendentă, a înregistrat o tendință de diminuare de la 18,5% în noiembrie 2017 (când a fost atins nivelul maxim) până la 8,1% în februarie 2020 datorit faptului că băncile au aplicat unele proceduri noi, precum separarea activelor „bune” de cele „rele” etc., care au condus la reducerea stocului acestora.

 

Totodată, accentuarea riscului de neachitare a obligațiilor creditare în rezultatul declarării situației de urgență a determinat majorarea soldului creditelor neperformante până la 8,9% în luna august, diminuându-se până la 7,4% în decembrie 2020.

 

De menționat că, spre sfârșitul anului trecut, soldul depozitelor s-a majorat cu 16,1%, atingând un volum de 77,8 mld. lei. Statisticile denotă că soldul depozitelor în monedă națională au constituit 59,2% din volumul total, fiind în creștere cu 14,7% față de decembrie 2019. Soldul depozitelor în valută străină în perioada analizată de asemenea s-a majorat cu 18,4% față de nivelul înregistrat la data de 31 decembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.