31
12 2021
937

Creșe pentru copiii salariaților?

Codul muncii ar putea fi completat cu prevederi ce vor reglementa posibilitatea angajatorilor de a deschide creșe pentru copiii salariaților în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, cu oferirea salariaților săi servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
 
În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce are ca scop crearea cadrului normativ ce vizează dreptul angajatorilor de a oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor, suplimentare la cele oferite de către stat.

 

Pe lângă Codul muncii, proiectul prevede și completarea Codului educației cu prevederea ce stabilește că serviciile de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani pot fi oferite la nivel de unitate, cu suportarea cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale entității, conform normelor ce urmează a fi aprobate de Guvern.

 

Potrivit notei proiectului, în pofida faptului că legislația permite acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la data împlinirii vârstei de 2,2 ani, numărul cererilor pentru astfel de concedii este mic din motivul că instituțiile ce oferă servicii de educație ante preșcolară sunt puține și nu corespund cu standardele de sănătate și educare a copiilor. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, dacă în anul 2019 circa 22,5% din numărul copiilor cu vârsta între 1-2 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie, în anul 2020 numărul acestora a scăzut până la 16,26%.

 

Autorii proiectului consideră că implementarea prevederilor va avea o serie de beneficii pentru angajatori, cum ar fi: îmbunătățirea reputației corporative, atragerea forței de muncă competente, creșterea nivelului de satisfacție a salariaților la locul de muncă și a loialității acestora față de companie, precum și sporirea productivității muncii.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării inițiativei legislative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.