11
09 2019
533

Creșterea veniturilor populației va fi asigurată din surse durabile

Autoritățile preconizează ca până în anul 2030 nivelul de sărăcie absolută, dar și sărăcia în toate dimensiunile sale, să fie redus cu 50%. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice este una din măsurile incluse în proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Potrivit documentului, majorarea veniturilor populației va fi atinsă prin impulsionarea acumulării de venituri din activitatea salarială și cea economică, astfel încât presiunea pe sistemul de asistență socială să fie, pe cât e posibil, minimă. În acest sens, politicile publice vor încuraja oamenii, în special categoriile vulnerabile, să își realizeze aspirațiile profesionale atât în calitate de angajați cât și în calitate de angajatori, ceea ce va duce la dezvoltarea unei economii incluzive și prospere. Astfel, se va pune un accent mai mare pe creșterea productivității agricole și a veniturilor producătorilor agricoli mici prin accesul sigur și egal la factori de producție, cunoștințe, servicii financiare și piețe, având în vedere dependența populației de sectorul agricol, precum și potențialul larg al acestui sector care a rămas încă neexplorat. Totodată, autoritățile se vor preocupa de asigurarea orientării profesionale a elevilor încă din treapta gimnazială de studii, astfel încât deciziile privind cariera să fie cât mai bine selectate, iar angajarea pe piața muncii să corespundă aspirațiilor profesionale și domeniului de calificare. Tot în acest context se vor dezvolta mecanisme de ajustare a ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii, inclusiv prin intermediul comitetelor sectoriale, formării profesionale prin sistem dual și al parteneriatelor dintre companii și instituții de învățământ. În document este prevăzută și facilitarea accesului la finanțe, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv pentru întreprinderile sociale, prin sporirea capacităților oamenilor să dezvolte planuri de afaceri credibile, asigurarea integrității și rezilienței sistemului financiar, dezvoltarea pieței de capital și sporirea varietății, accesibilității și a calității instrumentelor de finanțare. Conform prognozei, rata medie anuală de creștere a PIB-ului ar putea ajunge de la 4,5% în anul 2017 până la 7, 5% în anul 2030, rata de ocupare – de la 40,5% în anul 2017 la 60% în anul 2030, iar resursele financiare direcționate sectorului privat vor avea în anul 2030 o pondere în PIB de 50%. Totodată, se mizează pe sporirea investițiilor străine directe, ca pondere în PIB, cu 30% și pe creșterea veniturilor din vânzări cu 55%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.