05
12 2018
566

Criterii pentru încheierea acordurilor de investiții

Proiectele investiționale strategice, pentru care urmează a fi încheiate acorduri de investiții, vor corespunde obligatoriu la cel puțin 5 criterii. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern ce ține de aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare, încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice. Documentul stabilește criteriile și procedura de selecție a proiectelor investiționale strategice asupra cărora Guvernul poate încheia acorduri de investiții, procedura de încheiere și monitorizare a executării acordurilor, precum și drepturile și obligațiile investiționale. Astfel, unul din criterii este volumul de investiții, care va constitui cel puțin $3 mil. De asemenea, proiectul trebuie să prevadă crearea cel puțin 100 de locuri noi de muncă și asigurarea unui salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate cel puțin egal cu salariului mediu lunar pe economie. Totodată, implementarea proiectului trebuie să asigure eficiența energetică, creșterea productivității și competitivității în agricultură, valorificarea deșeurilor sau reducerea poluării mediului. Alte criterii:introducerea noilor industrii, infrastructuri sau dezvoltarea unei produceri noi pentru economia Republicii Moldova • utilizarea tehnologiilor și echipamentelor inovatoare; • pentru proiectele din domeniul industriei prelucrătoare – utilizarea celor mai bune tehnologii de producție accesibile, care asigură un impact negativ minim posibil asupra mediului și sănătății populației; • orientarea asupra producerii mărfurilor sau prestării serviciilor destinate pentru export sau substituirii mărfurilor de import; • asigurarea dezvoltării concurenței pe piața internă sau sporirea competitivității mărfurilor moldovenești pe piața externă. Documentul stipulează că Guvernul poate încheia acord de investiții doar cu investitorul care demonstrează că are acces la active lichide sau dispune de acestea, negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura investițiile prognozate și fluxul de numerar operațional. Proiectul mai prevede că solicitarea de informații, consultația persoanelor interesate, recepționarea cererii/ofertei de a încheia un acord de investiții, examinarea acesteia, asigurarea procesului de elaborare și încheiere a acordului de investiții, dar și monitorizarea celor încheiate, vor fi asigurate de Agenția de Investiții, prin intermediul unui Grup de lucru, în componența căruia vor fi incluși directorul Agenției, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Consiliului Concurenței, ai ministerelor și altor autorități administrative în competența cărora se află domeniile de activitate care sunt vizate de proiectul investițional strategic pentru care s-a decis încheierea unui acord de investiții. Regulamentul nu se va aplica tratatelor internaționale ale Republicii Moldova, iar ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va expune, în fiecare caz aparte, cu privire la aplicabilitatea față de acordul de investiții a legislației naționale privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Reamintim că a fost adoptată Legea nr. 106 din 09.06.2017 pentru completarea Legii cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, prin care Guvernul a fost investit cu dreptul de a încheia acorduri de investiții, care au ca scop reducerea riscurilor investiționale, stimularea activității în domeniul de activitate în care se realizează proiectul, acordarea suportului subiecților sau facilitarea implementării proiectului investițional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.