06
09 2018
433

Croaţia şi Kazahstanul, mai aproape

Republica Moldova și Republica Kazahstan își vor consolida raporturile economice reciproc avantajoase. În acest sens, Executivul a aprobat, în ședința de ieri, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan de colaborare comercial-economică. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, aprobarea tratatului este dictată de necesitatea extinderii şi diversificării pieţelor de export pentru produsele moldoveneşti, precum şi existenţa unui interes din partea agenţilor economici autohtoni din domeniul agroalimentar de a stabili relaţii comerciale în Kazahstan. Astfel, semnarea acestui Acord va creare condiţii favorabile pentru colaborare în baza principalelor direcţii de dezvoltare social-economice, perfecţionarea bazei juridice în domeniul reglementării relaţiilor comercial-economice, crearea structurilor mixte de producere în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare a părţilor. De asemenea, autoritățile se așteaptă la intensificarea fluxurilor comerciale, în special creşterea exporturilor pe piaţa kazahă şi creşterea competitivităţii IMM-urilor. Acordul va intra în vigoare la data primirii prin canale diplomatice a ultimei notificări în scris cu privire la îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare. Acordul se încheie pentru o perioadă de cinci ani şi va fi prelungit automat pentru următoarele perioade de cinci ani. Tot în ședința de ieri, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Republica Moldova şi Republica Croaţia cu privire la amendamentele introduse în Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, întocmit în ianuarie 2018. Documentul completează şi modifică prevederile ce se referă la acordarea tratamentului naţional şi tratamentul naţiunii celei mai favorizate, interese esenţiale de securitate și are ca scop consolidarea raporturilor economice. Prin aceste amendamente, părţile semnatare se obligă să-şi acorde reciproc toate avantajele pe care le-au acordat sau le vor acorda în viitor ţărilor terţe în domeniul relaţiilor comerciale, precum şi vor beneficia, reciproc, pe teritoriul celuilalt stat semnatar de aceleaşi drepturi şi obligaţii de care beneficiază naţionalii, se spune în nota proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.