07
05 2019
801

Cuantumul maxim al subvenției se modifică

Mărimea sprijinului financiar acordat producătorului agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăși suma de cinci mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate. Anterior, mărimea suportului nu depășea trei mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători – 4,5 mil. lei. În Monitorul Oficial din 3 mai 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cuantumul maxim al subvenției se va stabili ținând cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor prevăzute în condițiile speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură, după cum urmează: • pentru culturile de câmp, în afară de sfecla de zahăr: suprafețe până la 300 ha plafonul este stabilit la 400 mii lei; suprafața de 301-500 ha – 500 mii lei, suprafețe de 501-1000 ha – un mil. lei, iar pentru suprafețele de peste 1000 ha – 1,5 mil. lei • pentru sfecla de zahăr: suprafețe până la 200 ha plafonul constituie 400 mii lei; suprafețe de 201-300 ha – 500 mii lei; suprafețe de 301-400 ha – 700 mii lei, iar pentru suprafețe de peste 400 ha – un mil. lei • pentru plantațiile multianuale (fructe și struguri): suprafețe de până la 100 ha – plafonul prevăzut este de 400 mii lei; suprafețe de 101-300 ha – un mil. lei; suprafețe de peste 300 ha – 1,5 mil. lei • pentru fermele zootehnice – 400 mii lei. Anterior, cuantumul maxim nu depăşea plafonul de 400,0 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol. Totodată, pentru submăsurile 1.2 (stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale), precum și pentru submăsurile 1.3 (stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional), 2.2 (stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare), 2.4 (stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till) și pentru măsura 4 (îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale) termenul de arendă nu va fi mai mic de 3 ani, fiind valabil până la 31 decembrie a anului de gestiune. În același timp, pentru măsura 2 (investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole), mărimea subvenției se calculează sub formă de compensație în valoare de 50%, dar nu mai mult de cinci mil. lei per beneficiar din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate și materialelor de construcție pentru investițiile realizate cu destinație de prelucrare primară/finită, ambalare, procesare și păstrare a laptelui, cărnii și mierii de albine, inclusiv a utilajelor destinate analizei acestor produse. Hotărârea mai prevede modificarea denumirii submăsurii 1.9 din Stimularea activităților de promovare pe piețe externe în Stimularea activităților de promovare, pentru a păstra o echitate între categoriile agenților economici și pentru motivarea necesității de obținere a certificatelor internaționale de către producătorii agricoli.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.