10
05 2022
1910

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau salariul minim pe țară?

De la 1 iulie 2022, salariul minim pe ţară poate fi stabilit în cuantum de 3500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 20,71 lei pe oră, stabilește proiectul hotărârii Executivului elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul ce vine cu propunerea de operare a modificărilor și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului a fost examinat în cadrul ședinței din 5 mai 2022 a secretarilor de stat ai ministerelor și prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cu transferarea indicării sumei minime de remunerare a muncii în HG nr.550/2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

 

Amintim, potrivit HG nr.550/2014 mărimea acestuia la momentul de față constituie 1000 lei,  fiind propusă majorarea respectivului cuantum cu 2500 lei. Acesta va fi aplicat de toate entitățile ce utilizează:

  • Reţeaua tarifară pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară, categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru muncitorii din transportul auto,
  • Coeficienţii de complexitate care pot fi aplicaţi la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) pe tipurile de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale,
  • Regulamentul privind salarizarea ucenicilor în perioada de instruire profesională, precum şi a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor antrenaţi în procesul de instruire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2002.

 

Potrivit proiectului, noul cuantum al salariului minim pe țară va servi drept  bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor, dar și pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete în unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare.

 

Totodată, din respectivul act normativ ce stabilește și salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară (HG nr.743/2002) vor fi excluși coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în aceste unități. Amintim, anexa nr.4 la Hotărâre stabilește diapazonul coeficienţilor de multiplicitate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la întreprinderile cu autonomie financiară cuprins, în funcție de categoria angajaților, de la 1,15 pentru funcționarii administrativi până la 8,0 pentru conducători.

 

Proiectul vine și cu actualizarea Listei autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, aceasta fiind extinsă de la 35 unități la momentul de față până la 54 propuse de autorii documentului.

 

Proiectul include și propunerea de diminuare a mărimii maxime a premiului pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat de la șase la trei salarii de funcţie lunare pe an. Totodată, ar putea fi interzisă acordarea de premii, sporuri la salariu sau alte plăţi de stimulare conducătorii acelorași întreprinderi în cazul în care acestea sunt  nerentabile.

 

Alte propuneri ale proiectului pot fi examinate aici. Autorii preconizează că, în cazul aprobării noilor prevederi, acestea vor fi puse în aplicare din 1 iulie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.