02
05 2019
7382

Cuantumul salariului minim garantat, în vigoare

Din 1 mai 2019 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern pentru modificarea pct. 1 din Hotărârea cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Astfel, cuantumul minim garantat la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Respectiv, acesta este majorat cu 165 lei. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, reexaminarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real se efectuează de Guvern, în conformitate cu art. 12 din Legea salarizării, care prevede că cuantumul este aprobat în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Astfel, la reexaminarea cuantumului minim garantat au fost luați în calcul următorii indicatori: cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începând cu 1 mai 2018 - 2610 lei pe lună, IPC în anul 2018 față de anul 2017 – 103,0%, rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2018 față de anul 2017 - 104,2%, rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2018 față de anul 2017 – 100,9% și rata de creștere a productivității muncii la nivel național, care este de 6,3%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.