24
01 2017
725

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională: cooperarea de tip triple helix

Anterior am promis să revenim cu detalii din cadrul Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de ODIMM, partenerul Publicaţiei Periodice ,,Monitorul Fiscal FISC.MD". Astăzi publicăm sinteza primei sesiuni din cadrul evenimentului desfășurat la 20 ianuarie 2017. Guvernul, sectorul privat şi mediul academic trebuie să fie într-o permanentă cooperare pentru ca regiunile să se dezvolte eficient. Afirmaţia a fost făcută în cadrul primei sesiuni – Valorificarea potenţialului regional a Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de Organizaţia pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu suportul Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Uniunii Europene (TAIEX). În cadrul sesiunii, experţi din domeniul dezvoltării regionale din Germania şi Polonia au prezentat cele mai bune practici europene în dezvoltarea regională prin intermediul cooperării de tip Triple Helix, care este utilizat pe larg de practica economică şi prin care autoritățile de stat, sectorul privat și instituțiile de învățământ își unesc eforturile să coopereze pentru dezvoltarea comunității. Astfel, experţii au familiarizat participanţii atelierului cu modelul unanim acceptat „triple helix”, care este o abordare nouă şi reuneşte reprezentanţi ai:
  • întreprinderilor, adică cei care reprezintă latura economică a regiunii,
  • universităţilor şi institutelor de cercetare – reprezentând furnizorii de soluţii inovative aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din regiune,
  • autorităţilor publice locale, regionale, care reprezintă politicul.
În acest context, specialiştii au recomandat Republicii Moldova să implementeze cooperarea de tip triple helix, unde fiecare din cele trei componente poate veni cu o viziune proprie şi resurse, atât financiare, cât şi umane, pentru scopul comun – dezvoltarea comunităţii. Este de menţionat faptul că în statele europene există anumite firme sau agenţii care oferă consultanţă în ceea ce priveşte cooperarea dintre cei trei actori, şi la care organizaţiile apelează pentru a dezvolta anumite strategii de dezvoltare. Experţii au enunţat că trebuie să privim dezoltarea regională ca o asociere de intreprinderi, organizații de cercetare-dezvoltare și formare profesională, autorităţi publice, ce acționează în parteneriat pentru a pune în aplicare o strategie comună de dezvoltare. Această strategie este construită în jurul unor proiecte inovatoare având drept scop final abordarea uneia sau mai multor probleme. Totodată, în cadrul primei sesiuni s-a vorbit şi despre rolul Autorităţilor Publice Centrale şi Locale în dezvoltarea regiunii. Astfel, printre cele mai importante măsuri pe care le poate efectua APL în scopul susţinerii progresului în regiuni se enumeră:
  • identificarea sectoarelor industriale cu potenţial de dezvoltare,
  • desemnarea structurilor asociative ca instrumente în politicile sectoriale,
  • sprijin bugetar prin intermediul unor politici fiscale,
  • transparenţă privind oportunităţile de afaceri,
  • sprijin pentru realizarea transferurilor tehnologice către IMM-uri ,
  • sprijin pentru formarea de abilităţi manageriale etc.
Un exemplu în ceea ce priveşte contribuţia autorităţilor publice la sporirea potenţialului economic a regiunilor din Polonia este instruirea tinerei generaţii în ceea ce priveşte inovaţiile. În acest sens, autorităţile au construit un parc de inovaţii pentru copii, unde aceștea pot participa în activitatea diferitor laboratoare, organizate în comun cu întreprinderile din diferite domenii şi instituţiile de cercetare. Atelierul de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii a avut ca scop diseminarea celor mai bune practici din UE în creşterea competitivităţii regionale prin valorificarea potenţialului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.