23
01 2017
871

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională?

Răspunsul la aceată întrebare a fost dat pe data de 20 ianuarie 2017 în cadrul Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de ODIMM, partenerul Publicaţiei Periodice ,,Monitorul Fiscal FISC.MD", cu suportul Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Uniunii Europene (TAIEX). Atelierul de lucru a avut ca scop diseminarea celor mai bune practici din UE în creşterea competitivităţii regionale prin valorificarea potenţialului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. La atelier au fost prezenţi peste 80 de participanţi, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare, Incubatoarelor de Afaceri, Administraţiei Publice Locale şi Centrale, oameni de afaceri, parteneri de dezvoltare, experiţi europeni din domeniul dezvoltării regionale. În mesajul adresat celor prezenţi, Vice-prim-ministrul, Ministrul Economiei, Octavian Calmâc a menţionat că se va pune un accent mai mare pe susţinerea dezvoltării localităţilor rurale şi că toate eforturile vor fi îndreptate către realizarea acestei priorităţi. Vom susţine toate iniţiativele care vin din teritoriu, din partea Consiliilor Raionale, în tot ceea ce ţine de dezvoltarea rurală. Mă refer la o campanie care va fi implementată de către Ministerul Economiei şi ODIMM în ceea ce priveşte susţinerea afacerilor din zona rurală. Nu ne vom întoarce la acel program care se numea Satul Moldovenesc, dar ne propunem să avem acţiuni clare de susţinere a ideilor antreprenoriale din sate, a afirmat Ministrul Economiei. La rândul său, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Vasile Bâtcă a trecut în revistă cele mai importante realizări din domeniul dezvoltării regiunilor din ultimii ani. În perioada 2011-2016 au fost realizate mai multe proiecte ce au contribuit la dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova, precum conectarea la infrastructura şi utilităţile publice a parcului industrial din oraşul Edineţ şi parcul industrial Răut din Bălţi, implementarea unui parteneriat public-privat la Costeţi, Ialoveni, şi anume proiectul Casa de Ambalare pentru servicii moderne de marketing la export, evaluarea programelor sectoriale în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri în cele patru ADR şi multe alte proiecte, a menţionat Vasile Bâtca. Directorul general al ODIMM, Iulia Iabanji, s-a referit la importanţa semnării Acordului de parteneriat cu ADR, în contextul marcării, anul acesta, a zece ani de activitate a organizaţiei pe care o conduce. Experienţa europeană din domeniul dezvoltării regionale a fost prezentată de experţi din Polonia, Spania şi Germania. Astfel, specialiştii străini s-au referit, în cadrul celor trei sesiuni ale atelierului, la contribuţia Autorităţilor Publice Centrale şi Locale în dezvoltarea regiunii, optimizarea cooperării dintre guvern, business şi mediul academic, impactul IMM-urilor asupra creşterii economice regionale, dezvoltarea unor comunităţi locale sustenabile prin intermediul antreprenoriatului şi alte subiecte, aducând exemple din practica statelor lor. Reprezentanţii ADR, la rândul lor, au menţionat că practica internaţională prezentată în cadrul altelierului le va fi utilă în consolidarea cooperării dintre structurile lor, precum şi va creea premise pentru stabilirea parteneriatelor cu alte instituţii, cum ar fi APL, universităţi, centre de excelenţă. La eveniment au fost semnate Acorduri de parteneriat între Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi cele patru Agenţii de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud şi UTA Găgăuzia). ODIMM este o instituţie pulică, non-profit, creată la 17 mai 2007 şi are misiunea de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării secotrului IMM în Republica Moldova Publicaţia Periodică ,,Monitorul Fiscal FISC.MD" vă îndeamnă să urmăriţi monitorul.fisc.md pentru a fi la curent cu toate detaliile acestui eveniment, care, desfașurat, vor apărea zilele următoare, și alte activităţile organizate de partenerii noştri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.