20
05 2020
720

Cum susținem debitorii băncilor și OCN

În perioada 1 iunie-31 decembrie 2020, băncile și organizațiile de creditare nebancare (OCN) nu sunt în drept să aplice penalități sau dobânzi de întârziere pentru neexecutarea (parțială sau integrală) în termen a obligațiilor de plată aferente contractelor de credit aflate în curs de realizare la data de intrare în vigoare a legii, proiectul căreia urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat, care va fi convocată pe data de 21 mai. Proiectul legii privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și OCN anumitor categorii de debitori a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și, după cum afirmă autorii, are drept scop susținerea populației și a mediului de afaceri care au contractate credite și au fost afectați de situația epidemiologică (Covid-19). Proiectul legii propune noțiunea de „capitalizare”, care este definită ca „majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas spre rambursare”. Debitor în sensul legii se va considera persoana fizică, inclusiv care practică activitatea de întreprinzător sau profesională în baza unei legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, sau persoana juridică parte la contractul de credit, respectiv leasing, cu excepția băncilor (definite potrivit Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor). Creditele ipotecare care vor cădea sub incidența prevederilor proiectului de lege se vor considera creditele acordate persoanelor fizice, garantate cu ipotecă asupra unui imobil, inclusiv cele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Documentul prevede că executarea obligației de plată a debitorului (inclusiv a ratelor scadente aferente creditelor, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte plăți) se va suspenda la cererea acestuia pe un termen de până la 6 luni, care, însă, nu va putea depăși data de 31 decembrie 2020. Se propune ca dobânda datorată de debitor corespunzătoare sumelor scadente, a căror plată va fi suspendată, se va capitaliza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. În același timp, se propune ca pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare să se calculeze potrivit prevederilor contractului de credit, dar să nu se capitalizeze, „reprezentând o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit”. La această creanță dobânda, în cazul aprobării proiectului, va constitui 0% și plata de către debitor a creanței se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Facilitățile propuse vor putea fi primite doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova; nu au ajuns la scadență și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a legii propuse de CNPF. Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de proiect, debitorul persoană fizică urmează să confirme documentar faptul că veniturile proprii și/sau a rudelor de gradul I au fost afectate de situația gravă generată de pandemia COVID-19 ca urmare a intervenției cel puțin unuia din următoarele cazuri: intrarea debitorului/rudelor de gradul I în șomaj tehnic, concedierea debitorului/rudelor, reducerea salariului cu cel puțin 25% față de media lui în ianuarie-martie, îmbolnăvirea cu COVID-19. Proiectul stabilește că prevederile legii, odată cu intrarea ei în vigoare (la momentul publicării), se vor aplica indiferent de clauzele contractelor de credit care vor cădea sub incidența ei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.