10
03 2020
2801

Cumularea funcţiilor de către personalul medical

Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală va fi completat cu norme ce reglementează retribuirea muncii în caz de cumulare de funcţii pentru personalul medical și nemedical. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege, care a fost prezentat în cadrul ședinței secretarilor generali. Astfel, cuantumul sporurilor pentru cumularea de funcţii poate fi stabilit de părţile contractului individual de muncă în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar acesta nu va fi mai mic decât 50% şi, respectiv, nu va depăşi 100% din salariul de funcţie stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcţia temporar vacantă. În cazul cumulării atribuţiilor unei funcţii de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare va fi stabilit proporţional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de funcţie stabilit pentru funcţia cumulată. Funcţiile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate prin cumul de către persoane angajate în aceeaşi instituţie sau din altă instituţie numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune cu cel corespunzător funcţiei de bază. Totodată, Regulamentul va fi completat cu un capitol ce va reglementa modul de salarizare a personalului în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții de conducere (interimat). Dacă salariul lunar prevăzut pentru funcţia în care este asigurat interimatul este inferior celui de care persoana beneficia pentru funcţia anterioară, se va păstra salariul lunar corespunzător funcţiei de bază. Modificările propuse mai prevăd că, personalul medical de conducere (directori, vicedirectori și șefi de departament) vor putea activa prin cumul ca medici specialiști în instituţia în care sunt încadraţi de bază, în volum de până la 0,5 din funcție, cu acceptul Consiliului Administrativ al instituţiei, în contextul în care instituţiile medico-sanitare publice, în special din localităţile rurale, se confruntă cu insuficienţă mare de medici si asistente medicale. Proiectul mai prevede majorarea salariilor de funcţie ale asistentelor medicale superioare cu 10-50% (conform prevederilor actuale fiind de 5-30%), precum și a salariilor de funcţie lunare ale conducătorilor auto din serviciu de asistenţa medicală urgentă prespitalicească. Modificările pot fi aplicate începând cu 1 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.