10
11 2021
202

CUPS: aprobarea listei participanților la pilotare

Unele servicii publice atribuite în competența IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) vor fi prestate prin intermediul Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la pilotarea CUPS va fi examinat în ședința de astăzi a Executivului. În realizarea proiectului vor fi implicate 9 misiuni diplomatice și oficii consulare ale RM în 7 țări și 17 unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi din toare regiunile de dezvoltare, în care vor fi pilotate centrele. Lista participanților este anexată la proiect.
 
 Potrivit documentului, CUPS este definit drept un canal de prestare a serviciilor publice, prin care segmentul de primă linie (front-office) de prestare a serviciilor este preluat de către o entitate terță care, la solicitarea beneficiarilor de servicii, completează și transmite prestatorilor de servicii cererile de prestare a serviciilor și, după caz, anexează actele necesare și/sau eliberează beneficiarilor de servicii rezultatele prestării serviciilor.
 
Lista serviciilor prestate prin intermediul CUPS (care ulterior va putea fi extinsă), modalitățile de achitare și restituire a plăților pentru acestea vor fi stabilite în acordurile de colaborare încheiate în vederea pilotării CUPS, părți ale cărora vor fi, pe de o parte, Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică și prestatorii de servicii, iar pe de altă parte – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM peste hotare și AAPL implicate în pilotare.
 
Participanții și prestatorii de servicii vor fi obligați să asigure informarea cetățenilor despre modul de prestare a serviciilor prin intermediul CUPS, afișând informația respectivă la sediile lor, asigurând publicarea pe paginile web oficiale și transmiterea ei instituțiilor mass-media.
 
Potrivit proiectului, cheltuielile ce țin de implementarea programului-pilot, procurarea echipamentului tehnic, lucrările de reparație și dotarea cu mobilier a încăperilor din sediile AAPL participante, organizarea instruirilor specialiștilor vor fi acoperite din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.