24
12 2019
863

Curtea de Conturi: auditul performanței SIA „e-Integritate”

Condițiile necesare pentru atingerea scopului stabilit al SIA „e-Integritate” au fost asigurate, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ și instituțional relevant funcționării acestuia, implementarea și utilizarea componentelor Sistemului, se menționează în Raportul Curții de Conturi cu privire la auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 decembrie curent. În hotărâre se menționează că, deși au fost înregistrate anumite progrese, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează unele riscuri, inclusiv asupra sustenabilității Sistemului. Astfel, neajunsurile constatate sunt cauzate de factori sistemici, printre care: necorelarea capacităților instituționale disponibile cu atribuțiile și sarcinile delegate, pregătirea și monitorizarea insuficientă a procesului de dezvoltare a Sistemului, neefectuarea unor analize exhaustive cu privire la necesitățile de resurse, capacitățile instituționale ale autorităților implicate, neasigurarea condițiilor suficiente pentru valorificarea SIA, imperfecțiunea/carențele cadrului normativ și celui regulator aferente instituirii și funcționării Sistemului etc. Cele constatate denotă necesitatea implicării și asigurării unei colaborări mai eficiente între organele responsabile pentru actualizarea/îmbunătățirea cadrului normativ, asigurarea funcționării eficiente și adecvate, dezvoltării SIA, valorificarea beneficiilor acestuia, crearea condițiilor necesare pentru obținerea impactului scontat în domeniu. Concomitent, factorii de decizie urmează să intensifice procedurile de monitorizare, susținere și impulsionare a activităților aferente gestionării și utilizării SIA „e-Integritate” în vederea responsabilizării actorilor implicați, fapt ce ar contribui semnificativ la atingerea obiectivelor trasate. Menționăm că implementarea SIA „e-Integritate” are ca scop asigurarea îmbunătățirii transparenței mecanismului de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, precum și facilitarea procesului de completare și de verificare a averilor, intereselor personale și conflictelor de interese, a incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în conformitate cu legislația în vigoare, activități efectuate de ANI. Notă: În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.