31
05 2021
444

Curtea de Conturi: auditul rapoartelor financiare consolidate ale MEI

În Monitorul Oficial din 28 mai curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2020 și 20212, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
 

Potrivit Hotărârii, rapoartele financiare consolidate ale MEI încheiate la 31 decembrie 2020, cu excepția efectelor unor aspecte descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din RM.

 

Echipa de audit a constatat că, deși MEI are instituit un sistem de control intern managerial, acesta nu asigură pe deplin funcționalitatea controalelor-cheie, precum și identificarea și gestionarea riscurilor aferente procesului financiar-contabil.

 

În același timp, subdiviziunile de audit intern din cadrul entităților subordonate ministerului au fost suplinite la un nivel foarte redus, ceea ce, în consecință, a lipsit conducătorii de un instrument care asigură gestionarea prudentă a riscurilor, contribuie la îmbunătățirea controlului intern managerial, precum și sporește nivelul de eficiență și eficacitate a proceselor gestionate.

 

Curtea de Conturi recomandă MEI elaborarea de către directorul Unității de implementare a proiectului de ameliorare a competitivității II a reglementărilor interne privind modul de definire a activelor nemateriale și a investițiilor în curs de execuție în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

 

Alte recomandări vizează ajustarea de către directorul Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” a Politicii de contabilitate cu reglementări privind modul de contabilizare a lucrărilor de construcție/reconstrucție a drumurilor, precum și recepționarea Proiectului tehnic ,,Conducta de interconectare a Sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova, faza II, pe direcția Ungheni-Chișinău”, cu înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.