05
02 2018
962

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare consolidate ale CEC

La Comisia Electorală Centrală executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar 2016 s-a încheiat la nivel de 86,1%, se arată în Raportul Curții de Conturi privind auditul situațiilor financiare consolidate ale CEC, publicat în Monitorul Oficial din 2 februarie curent. Astfel, nu au fost valorificate alocații în sumă de 20,43 mil. lei. Scopul auditului efectuat este oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare și prezintă o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare. Misiunea de audit a constatat că CEC nu a înregistrat și nu a raportat venituri și cheltuieli în sumă de 1,6 mil. lei, mijloace acordate de partenerii externi pentru campania de informare și educație civică a cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 30.10.2016. Totodată, la CEC s-a efectuat o inventariere neconformă a elementelor de activ și a obligațiilor financiare, precum și nu s-a asigurat evaluarea situației reale a elementelor patrimoniale, auditul constatând lipsuri de bunuri materiale în valoare de 50,9 mii lei și surplusuri în sumă de 35,0 mii lei. Nereguli s-au depistat și la evidența contabilă. Astfel, nu a fost înregistrat un imobil în valoare de 0,8 mil. lei și a terenului aferent acestuia cu valoarea de 5,9 mil.lei, precum și nu a fost ajustată valorea clădirii administrative, care în evidența contabilă este diminuată cu 6,8 mil.lei. În evidența contabilă nu a fost înregistrată nici valorea softului TI SIAS „Alegeri” și a altor active materiale transmise cu titlu gratuit în sumă de 6,4 mil. lei. În achizițiile publice ale CEC Curtea la fel a identificat anumite deficiențe, cum ar fi estimarea și planificarea neconformă a necesităților achizițiilor de bunuri și servicii, ceea ce a dus la nevalorificarea a 6,2 mil.lei, sau 40,2% din bugetul precizat de 15,2 mil. lei, inclusiv 4,3 mil. lei - alocații neutilizate pentru procurări de bunuri și servicii în scopul desfășurării alegerilor prezidențiale din 30.10.2016. Necontabilizarea activelor nemateriale în sumă de 2,2 mil. lei la contul „Active nemateriale”, precum și necalcularea amortizării acestora în sumă de 0,5 mil. lei este o altă iregularitate depistată în cadrul misiunii de audit. Curtea de Conturi recomandă Comisiei Electorale Centrale să asigure implementarea eficientă a sistemului de management financiar şi control prin stabilirea obiectivelor operaţionale, implementarea managementului riscurilor, evaluarea activităţilor de control, documentarea proceselor de bază și instituirea unui sistem de informare, comunicare şi documentare internă. De asemenea, CEC trebuie să asigure planificarea achizițiilor bunurilor, lucrărilor și serviciilor ținând cont de necesitățile reale și cu respectarea prevederilor cadrului legal, precum și conformitatea modului de evidență și a procesului de inventariere a patrimoniului cu contabilizarea corespunzătoare a operaţiunilor economice. O altă recomandare din partea Curții ține de implementarea și consolidarea sistemului de control intern aferent procesului de casare a bunurilor cu dezvoltarea reglementărilor privind particularitățile evidenței contabile aferente acestor procese. Raportul Curții de Conturi va fi remis Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Finanțelor, Parlamentului și Guvernului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.