19
06 2018
684

Curtea de Conturi constată denaturarea raportului financiar al programelor naționale în ocrotirea sănătății

Raportul financiar al programelor naționale în ocrotirea sănătății a fost denaturat cu suma de 350,8 mii lei, inclusiv din cauza nerespectării unor prevederi ale cadrului de reglementare în domeniul evidenţei contabile şi raportării financiare în sectorul bugetar. Curtea de Conturi a publicat în Monitorul Oficial de vineri, 15 iunie 2018, Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017. Constatările auditului relevă caracterul permanent al denaturărilor aferente informațiilor financiare ale cheltuielilor reflectate în Raportul privind executarea bugetului, care au condiționat formularea opiniei cu rezerve. Conform datelor reflectate, se denotă că cele mai semnificative cheltuieli au fost cele de personal, care constituie o pondere de 50% din totalul cheltuielilor și includ retribuirea muncii, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, fiind urmate de cheltuielile destinate plății pentru mărfurile și serviciile achiziționate, cu o pondere totală de 13%. Cheltuielile raportate aferente serviciilor de locațiune nu reprezintă o imagine fidelă și veridică, fiind denaturate cu suma de 242,7 mii lei urmare a achitării plăților în avans în sumă de 50,7 mii lei, precum și depășirea sumelor contractuale de 192,0 mii lei, se menționează în Raport. În cadrul auditului s-a stabilit că fostul Minister al Sănătății a admis în anul 2017, în raport cu o entitate, achitarea dublă a facturii aferente serviciilor de locațiune în sumă de 50,7 mii lei. Analiza de către auditor a exactității facturării serviciilor prestare de către o entitate publică, prin contrapunerea articolelor, volumului și valorii acestora cu cele din contract, a stabilit că valoarea serviciilor facturate s-a efectuat cu depășirea sumei contractuale cu 155,0 mii lei, ceea ce contravine prevederilor normative. De asemenea, Curtea menționează că același minister, contrar cadrului normativ, a admis la 31.08.2017 achiziționarea bunurilor și serviciilor în lipsa confirmării contului de plată în sumă de 12,0 mii lei, depășirea sumelor contractuale cu 7,0 mii lei în cazul a 2 agenți economici, ceea ce a determinat denaturarea cheltuielilor cu suma de 19,0 mii lei. În același timp, la situația din 31.08.2017, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a efectuat achiziționarea de bunuri şi servicii neplanificate, prin admiterea achiziționării acestora fără încheierea contractelor cu agenții economici în valoare de 10,0 mii lei, precum și fără confirmarea prin contul de plată în valoare de 40,0 mii lei. Totodată, în document se menționează că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la finele anului 2017 a efectuat plăți în lipsa contului de plată în sumă de 39,0 mii lei, situație ce a determinat realizarea cheltuielilor neprevăzute şi aplicarea incorectă a procesului de achiziție prin efectuarea cheltuielilor nejustificate din punct de vedere economic. Curtea de Conturi vine cu un șir de recomandări pentru instituțiile vizate cu scopul de a îmbunătăți gestionarea programelor naționale de sănătate: • identificarea şi evaluarea necesităților de bunuri şi servicii în limita resurselor financiare, cu întocmirea Planului anual de efectuare a achiziţiilor publice • respectarea prevederilor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar prin neadmiterea achitării avansurilor și depășirii sumelor contractuale • implementarea sistemului de management financiar și control, inclusiv asigurarea funcționalității Serviciului de audit intern, prin efectuarea auditurilor, înaintarea recomandărilor şi monitorizarea implementării acestora • recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 3,4 mii lei, precum şi diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituției, în sumă de 17,9 mii lei • aprobarea reglementărilor aferente stimulării personalului responsabil de elaborarea politicilor în domeniul sănătății, inclusiv a programelor naționale de sănătate, cu ajustarea atribuțiilor și responsabilităților în fișele de post ale angajaților implicați în elaborarea și monitorizarea calității politicilor în domeniul sănătății • asigurarea planificării și repartizării mijloacelor financiare debursate aferente Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, în raport cu responsabilitățile de realizare a activităților de către MSMPS şi CNAM şi interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.