27
05 2019
581

Curtea de Conturi despre rapoartele financiare ale MEI

Prezentarea în rapoartele financiare consolidate a unor venituri anticipate, rezultate din încasarea garanțiilor de bună execuție a angajamentelor contractuale nesoluționate, în sumă de 211,4 mil. lei la categoria „Alte venituri și venituri neidentificate”, a generat majorarea nejustificată și raportarea eronată a informațiilor în cauză, precum și a rezultatului financiar al anului de gestiune. Aceasta este una din concluziile misiunii de audit a Curții de Conturi, efectuată asupra rapoartelor financiare ale Ministerului Economiei și Infrastructurii. Hotărârea nr. 27 din 19.04.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, încheiate la 31 decembrie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 mai curent. În Raportul Curții se mai menționează că politicile contabile ale aparatului MEI și ale unor părți afiliate reprezintă documente preluate din actul normativ, nefiind ajustate la specificul activității instituționale, ceea ce a afectat corectitudinea și plenitudinea unor înregistrări contabile și a altor informații cu caracter contabil. Totodată, cheltuielile executate și raportate sub formă de subsidii, în sumă de 2 290,4 mil. lei, nu întrunesc criteriile de recunoaștere a acestora, ele fiind alocate pentru implementarea unor proiecte investiționale sau acoperirea cheltuielilor instituțiilor publice. În același timp, sistemul de management al performanțelor și al riscurilor din cadrul aparatului MEI nu este armonizat și pe deplin funcțional. Unele părți afiliate nu dispun de planuri operaționale de activitate, planificarea, monitorizarea și raportarea performanțelor diferă de la o entitate la alta, iar unii indicatori-cheie de performanță nu pot fi cuantificați și măsurați. În Raport se mai menționează că lipsește un sistem exhaustiv de gestiune a riscurilor, inclusiv a celor financiare ce pot afecta atingerea obiectivelor instituției.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.