26
06 2018
701

Curtea de Conturi: exprimarea opiniei cu rezerve pentru executarea FAOAM

Veniturile încasate de Compania Națională de Asigurări Medicale au fost reflectate veridic în Raportul Guvernului privind executarea Fondului asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM), în timp ce veniturile calculate, ținând cont de specificul și prevederile legale, nu sunt reflectate în evidența contabilă, se menționează în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 iunie curent. Echipa de audit a identificat admiterea contractării neregulamentare a unei instituții medicale nou create pentru prestarea asistenței medicale primare, situațiile incerte și defectuoase la transferul populației de la Instituţia medico-sanitară publică Asociaţia Medicală Teritorială „Ciocana” la instituţia medico-sanitară privată, precum și dezafectarea mijloacelor FAOAM (675,0 mii lei), inclusiv prezența indicilor de fraudă în sumă de 500,0 mii lei. De asemenea, în Raport se menționează lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern, inclusiv politicile contabile aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, divizarea într-o modalitate incertă și lipsită de temei, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și CNAM, a mijloacelor destinate Companiei pentru realizarea indicatorilor legați de debursare, precum și lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților între acestea. O altă neregularitate se referă la sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”. Astfel, s-a depistat funcționarea necorespunzătoare a SIA „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate, precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol, în sumă de 1,1 mil. lei. În Raport se mai menționează că Fondurile măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale nu au fost executate potrivit prevederilor inițial planificate, ceea ce nu asigură atingerea scopurilor acestora. Curtea recomandă CNAM, de comun cu MSMPS, să asigure elaborarea și aprobarea metodologiei ce ar determina raportarea de către instituțiile medico-sanitare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în scopul asigurării corelării indicatorilor contractați, achitați și raportați. De asemenea, CNAM trebuie să revizuiască procesul de stocare a documentelor primare justificative privind eliberarea medicamentelor compensate achitate din FAOAM, în scopul asigurării accesului la acestea și posibilității de justificare a veridicității înregistrărilor în SI. Curtea de Conturi mai solicită ca CNAM să asigure planificarea și desfășurarea unei misiuni de audit intern cu abordare de sistem ce ar asigura testarea funcționalității, precum și stabilirea, după caz, a deficiențelor SIA „Medicamente compensate”. Ministerului de resort i se recomandă să întreprindă măsurile necesare pentru schimbul de date între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” şi SIA „Asistenţa Medicală Primară” și să asigure, de comun cu CNAM, preluarea datelor în acest sens, inclusiv în scopul evidenței deservirii populației contractate. În concluzie se menționează că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar încheiat 2017 oferă o imagine fidelă, corectă și deplină, cu excepția unor aspecte ce au determinat exprimarea opiniei cu rezerve.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.