15
08 2018
726

Curtea de Conturi: nereguli la MSMPS

Curtea de Conturi a publicat, în ediția Monitorului Oficial din 10 august curent Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31 decembrie 2017. Potrivit documentului, rapoartele financiare consolidate întocmite la 31 decembrie 2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare conform cadrului de raportare aplicabil. Astfel, au fost depistate mai multe neregularități, una dintre care este neînregistrarea sau neajustarea în evidența contabilă și, respectiv, nereflectarea în situațiile financiare raportate a valorii tuturor bunurilor gestionate, fiind atestate situații de neluare în evidență a terenurilor aflate în folosință, în sumă de 34,7 mil. lei și a altor active administrate - 88,2 mil. lei. Deficiențele atestate de auditul public extern au fost cauzate parțial de lacunele proceselor aferente controlului intern, de managementul instituțional insuficient în administrarea finanțelor și patrimoniului public, precum și de inventarierile anuale formale care nu au asigurat evaluarea și confirmarea informațiilor înregistrate în evidența contabilă. Ca rezultat al colectării probelor suficiente și adecvate, precum și al constatărilor expuse în Raportul de audit, care atestă natura permanentă a abaterilor și raportarea neveridică a datelor, echipa de audit a emis o opinie contrară asupra situațiilor financiare consolidate ale MSMPS, întocmite la 31 decembrie 2017, se menționează în Raport. Probele de audit acumulate denotă că MSMPS și 11 entități din subordine, contrar prevederilor regulamentare, nu au înregistrat regulamentar în evidența contabilă și în rapoartele financiare terenuri cu suprafața de 74,39 ha în valoare de 34,71 mil. lei, un teren cu suprafața de 0,0595 ha, care, potrivit datelor organului cadastral, are valoarea de 0,5 mil. lei și alt teren de 0,3 ha, estimat de audit la 0,4 mil. lei, aparținând ministerului. Se mai menționează că au fost admise erori la calcularea deprecierii activelor și a cheltuielilor aferente, în sumă de 2,6 mil. lei și nu au fost respectate cerințele și mecanismul de înregistrare, evidență, precum și de consum, cu trecerea la cheltuieli a patrimoniului public - 21,6 mil. lei. Totodată, denaturările constatate anterior de CC la trei instituții din subordine și neremediate până la raportarea anuală a situațiilor financiare au afectat semnificativ situațiile raportate la 31 decembrie 2017, în sumă de 27,1 mil. lei. Managementul defectuos al procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor de către o instituție din subordine nu a exclus situațiile de divizare a achizițiilor publice prin încheierea unor contracte de valoare mică și posibila favorizare a unor operatori economici, în valoare de 2,3 mil. lei. În același timp, instituțiile nu au acordat o atenție pe măsură implementării recomandărilor înaintate anterior de către Curtea de Conturi, astfel încât denaturările semnificative ale situațiilor financiare constatate anterior, intermediar în anul 2017 s-au regăsit și în rapoartele financiare întocmite la 31 decembrie 2017 (27,05 mil. lei). Alte nereguli: • menținerea în evidență a bunurilor care nu funcționează sunt demolate sau asupra cărora instituția nu deține drepturi (17,0 mil. lei); • denaturarea elementelor Bilanțului contabil, exprimată prin nerespectarea normelor metodologice de atribuire la conturi contabile a mijloacelor fixe și a materialelor (23,7 mil. lei), a reparațiilor capitale (10,0 mil. lei), precum și a creanțelor/datoriilor (0,1 mil. lei), • diminuarea valorii patrimoniului public, dat fiind faptul că instituțiile din subordine nu au estimat conform valoarea activelor la intrarea acestora în posesie (5,3 mil. lei). În urma auditului, Curtea a înaintat un set de recomandări Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale Asistență Socială și altor entități auditate din subordine. Recomandările se referă la îmbunătățirea sistemului management financiar și control, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare. MSMPS este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul sănătății, muncii, protecției sociale și demografiei. Acesta a fost creat ca urmare a reformei guvernamentale, prin absorbția Ministerului Sănătății de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a preluat domeniile, drepturile și obligațiunile ambelor ministere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.