07
08 2019
834

Curtea de Conturi poate avea mai multă autonomie financiară

În Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă a unui grup de deputați ce prevede modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În opinia autorului, pentru ca instituțiile statului să gestioneze responsabil proprietatea și finanțele publice, acestea urmează a fi supravegheate calitativ, imparțial ți profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de audit public extern, care, în cazul Moldovei, este Curtea de Conturi. Independența reală a Curții stă la baza asigurării eficienței cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o independență de facto înseamnă independență politică, instituțională și financiară. Deputatul consideră că redacția actuală a art. 4 a Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, care se referă la bugetul ei, limitează semnificativ independența financiară a instituției. Pe când bunele practici europene oferă o autonomie financiară lărgită instituției supreme de audit public extern, legislația națională, în esență, subordonează discreției executivului finanțare Curții de Conturi. Proiectul elaborat ți propus spre aprobare are drept scop să ofere Curții independență financiară, astfel încât instituția să se poată concentra pe avansarea misiunii sale cu minimum interferențe din partea factorului politic. Urmare a modificărilor înaintate, bugetul Curții de Conturi va fi votat de Parlament, fiind inclus în bugetul de stat drept un compartiment separat. Iar până la aceasta instituția va consulta bugetul său anual cu Ministerul Finanțelor, în cadrul exercițiului Cadrului Bugetar pe Termen Mediu. Proiectul mai stipulează că Curtea va prezenta Parlamentului proiectul bugetului propriu pentru anul următor până la 10 mai a anului în curs. La rândul său Legislativul urmează să aprobe bugetul Curții de Conturi până la 1 iulie a anului în curs. Redacția actuală a art. 4 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi prevede că instituția se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Bugetul Curții se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.