04
01 2019
510

Curtea de Conturi: rapoartele financiare ale Cancelariei de Stat

Rapoartele financiare consolidate ale Cancelariei de Stat sunt întocmite și oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă a performanței și poziției financiare a instituției, prezentate la 31 decembrie 2017, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. În Monitorul Oficial nr. 526-528 a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017. În același timp, Curtea a identificat anumite carențe, cum ar fi necontabilizarea a 8 terenuri aflate în folosință, din care un teren în valoare de 1,9 mil. lei, iar 7 terenuri nu sunt evaluate; stabilirea incorectă, de către unele instituții subordonate Cancelariei de Stat, a constantelor și formulelor de calcul în Sistemul informațional contabil, ce a generat calcularea greșită a uzurii mijloacelor fixe și necalcularea amortizării în sumă de 48,8 mil. lei. De asemenea, misiunea de audit menționează neevaluarea mijloacelor fixe uzate integral în sumă totală de 348,98 mil. lei și deținerea activelor nefinanciare și stocurilor de materiale circulante moral învechite și care nu se utilizează în ultimii 3 ani, în sumă de 1,4 mil. lei, precum și necontabilizarea capitalului social al întreprinderilor de stat la care Cancelaria de Stat este fondator, în sumă de 482 mil. lei, situația fiind corectată în anul 2018. Curtea de Conturi vine cu recomandări către Cancelaria de Stat:să întreprindă măsuri pentru înregistrarea deplină a drepturilor patrimoniale, cu ajustarea valorii bunurilor imobile și a terenurilor • să asigure planificarea și monitorizarea executării subsidiilor, precum și raportarea acestora de către instituțiile beneficiare • să asigure, prin prisma responsabilităților sale în calitate de fondator, înregistrarea și monitorizarea capitalului social în vederea integrității acestuia, cu determinarea componenței de constituire și raportare în modul stabilit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.