10
06 2019
730

Curtea de Conturi: raportul auditului situațiilor financiare ale CNPF

Situațiile financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, se menționează în raportul Curții de Conturi privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale CNPF încheiate la 31 decembrie 2018. Hotărârea cu privire la raportul menționat este publicată în Monitorul Oficial din 7 iunie curent. Nu am identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini ce ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea conform principiului continuității activității. Totodată, deși au fost create provizioane, se denotă riscul de compromitere/nerecuperare a unor creanțe în sumă de 338,7 mii lei, cauzate de litigii și proceduri de insolvabilitate asupra unui agent economic, remarcă echipa de audit. Potrivit raportului, principalele componente ale sistemului de control intern sunt implementate în cadrul entității, cu excepția funcției de audit, care a fost vacantă în anul 2018. Din această cauză, au lipsit activitățile de control ex-post (de detectare a erorilor și neconformităților) cu impact asupra situațiilor financiare. În document se mai menționează că unele investiții în sistemele informaționale, în valoare de 6,8 mil. lei, nu și-au atins obiectivele sau rezultatele așteptate. De exemplu, sistemul informațional creat în 2011 pentru raportarea de către participanții pieței financiare nebancare nu a fost utilizat în activitatea operațională, iar din această cauză, la sfârșitul anului 2018, s-a decis casarea acestuia. Totodată, se exclude din regim de monitorizare Hotărârea Curții de Conturi nr. 39 din 19.09.2017 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare la 31 decembrie 2016, fiind atestată implementarea integrală a cerințelor și recomandărilor înaintate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.