09
07 2019
465

Curtea de Conturi: va fi asigurată continuitatea activității

Instituirea mecanismului de răspundere a conducătorului instituției bugetare pentru administrarea ineficientă a bugetului, a patrimoniului public din gestiune și pentru obstrucționarea activității auditului public extern, sporirea impactului auditului acestuia, asigurarea continuității și transparenței activității Curții de Conturi (CC), precum și relevanța procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală de către Curte – acestea sunt amendamentele cu care va fi completat cadrul legal de activitate al autorității. Instituția anunță despre inițierea unui proces amplu de examinare și analiză a cadrului legal ce guvernează activitatea sa, precum și a altor acte legislative conexe, pentru identificarea deficiențelor, care limitează impactul auditului public extern. Propunerile de modificare și completare a unor acte legislative au fost discutate cu membrii Consiliului Consultativ pe lângă CC. Drept urmare a examinării propunerilor, membrii Consiliului Consultativ, din care fac parte specialiști calificați și savanți din domeniile academic, economico-financiar, juridic și de audit au formulat unele amendamente, proiectul final comun fiind susținut în totalitate. Scopul amendamentelor este de a completa vidul legislativ existent și de a elimina deficiențele și incoerențele normative în vederea depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților auditate, asigurarea continuității și transparenței activității Curții de Conturi, sporirea impactului rapoartelor de audit și simplificarea procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală. Totodată, amendamentele propuse vor duce la instituirea mecanismelor funcționale de răspundere managerială pentru buna guvernare și sporire a impactului rapoartelor de audit cu efecte reale asupra administrării resurselor financiare publice și utilizării patrimoniului public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.