06
02 2017
3357

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în vigoare

A intrat în vigoare Ordinul despre aprobarea formulării Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului , precum și Instrucțiunea de completare a acesteia, care au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 30-39 din 3.02.2017. Conform Legii privind plata pentru poluarea mediului, producătorii, care utilizează mărfuri, precum combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora, materiale bituminoase, hidrocarburi şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, lacuri, substanțe colorante și vopsele, agenți de suprafață, preparate pentru spălat și curățat, preparate lubrifiante și alte mărfuri specificate în anexa nr.8 a Legii menționate, au obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. De asemenea, persoanele care procură de la agenți de pe teritoriul Republicii Moldova, ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri specificate în anexa nr.8 din Lege, la fel sunt obligați să prezinte darea de seamă menționată. Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, se prezintă și de către producătorii și importatorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor,) cu sau fără folie de aluminiu și/ sau polietilenă. Potrivit Ordinului, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se semnează de către conducătorul şi contabilul-șef a subiectului impozabil și se prezintă Servicului Fiscal de Stat lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea se seamă, utilizând în mod obligatoriu metodele automatizate de raportare electronică. În Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se indică perioada fiscală, denumirea subiectului ce desfășoară activitate de întreprinzător, adresa juridică a lui și codul fiscal, perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.