28
06 2017
1446

Darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase

Un Regulament ce stabileşte modul și cerinţele specifice pentru darea în exploatare a categoriilor de obiecte industriale periculoase a fost propus spre consultare publică de Ministerul Economiei. Documentul a fost elaborat în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, securitatea populaţiei şi protecţia mediului înconjurător. Regulamentul propus stabilește că actul de predare-recepţie va fi documentul prin care comisia de recepţie declară că obiectul industrial periculos poate fi sau nu dat în exploatare. Comisia de recepție va fi formată din reprezentanși ai Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, proiectantul şi beneficiarul lucrărilor. Totodată, în comisie se va include şi un reprezentant al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. Regulamentul prevede că, înainte de darea în exploatare a obiectului industrial periculos, executantul va asigura finisarea lucrărilor de construcţie-montare, efectuarea lucrărilor de reglare, precum şi punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos. La rândul său, beneficiarul va efectua reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate în cadrul obiectelor industriale periculoase. Acesta va fi mai responsabil de efectuarea lucrărilor de reglare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate în cadrul obiectului industrial periculos, în urma notificării organului de control şi supraveghere tehnică de stat, cu cel puţin 7 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor respective. În maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor de construcţie-montare, executantul va fixa data începerii recepţiei şi o va comunica membrilor comisiei de recepţie. Proiectantul, în calitate de autor al proiectului obiectului, va întocmi şi va prezenta comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia lucrărilor de construcție-montare. Regulamentul prevede că cheltuielile de încercări suplimentare se vor plăti de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se vor suporta de către partea în culpă, iar cheltuielile de expertiză sau cele legate de asistenţa unui expert, se vor plăti de partea care a avut iniţiativa convocării expertului. În prezent, cadrul normativ ce ţine de reglementarea recepţiei în exploatare a obiectelor industrial periculoase este reglementat de prevederile Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.