19
09 2018
1146

Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se vor prezenta trimestrial

Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern, scopul căreia este aducerea în concordanță a actelor normative ce reglementează modul de utilizare a contractului și a voucherului turistic cu amendamentele operate la legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității în domeniu. Astfel, una din modificări vizează prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea voucherelor turistice. Turoperatorii sau agențiile de turism vor trebui să prezinte dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Actualmente, agenții economici prezintă dări de seamă lunare Departamentului Dezvoltarea Turismului. În acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în termen de o lună, va elabora actul departamental cu privire la procedura de recepție a dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. O altă prevedere a proiectului este excluderea Fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001. Aceasta este argumentată de faptul că ea deja nu se mai utilizează ca instrument de evidență odată cu liberalizarea regimului de vize cu UE, însă cadrul normativ nu a fost actualizat la acest capitol. În același timp, în contextul reformei cadrului juridic, prin Legea nr. 185/2017 a fost exclusă licențierea turoperatorilor și agențiilor de turism. Din acest considerent, se propune excluderea din modelul contractului turistic și modelul voucherului turistic a prevederilor ce țin de licențiere. Totodată, pentru facilitarea verificării de către consumator a legalității activității agentului economic, se propune includerea în actele vizate a codului IDNP. Reamintim că, în urma reformei administrației publice centrale, atribuțiile Agenției Turismului au fost distribuite diferitor autorități. Astfel, elaborarea politicii în domeniul turismului a fost trecută în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii, iar implementarea politicii statului privind promovarea turismului a fost trecută în competența Agenției de Investiții. Totodată, efectuarea clasificării structurilor de primire turistică și evidența patrimoniului turistic sunt în competența Agenției Servicii Publice, iar controlul calității serviciilor respective și recepționarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice – în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.