04
09 2019
589

De compensații pentru tratament sanatorial vor putea beneficia și alte categorii de persoane asigurate

Militarii, persoanele din corpul de comandă și soldații din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar și colaboratorii organelor securității statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu vor putea beneficia de compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit, de rând cu persoanele recunoscute ca persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului. Completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868/2004 ) cu prevederile respective este propusă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. Proiectul documentului este propus pentru consultări publice și include alte modificări și completări. Astfel, persoanele indicate supra pot obține dreptul la bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la doi ani consecutivi, ce va fi stabilită începând cu data publicării Regulamentului aprobat. Amintim că compensaţia bănească se plăteşte de Casa Națională de Asigurări Sociale în numerar. Beneficiarul plății urmează să desemneze prestatorul de servicii de plată prin cerere, depusă la organul care i-a stabilit compensația bănească în locul biletelor de tratament sanatorial, iar prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu CNAS. Modificările propuse la Regulament mai prevăd că aceasta va prezenta Ministerului Finanțelor un raport trimestrial privind plata compensațiilor respective. În nota informativă la proiect se spune că, pentru anul 2019, în suma transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt aprobate cheltuieli în volum de circa 50,0 mil. lei destinate asigurării cu bilete de tratament sanatorial a veteranilor sau compensațiilor bănești în locul biletelor conform Legii cu privire la veterani nr. 190/2003. Mărimea compensației pentru anii 2017-2018 a constituit 6504 lei. Conform datelor statistice, anual de compensație bănească în locul biletelor de tratament sanatorial beneficiază circa 546 persoane. Totodată, implementarea prevederilor proiectului dat se va realiza anual în limita mijloacelor financiare aprobate în suma transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat. Proiectul poate fi consultat până la 13 septembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.