31
03 2017
2267

Declaraţia pe venitul persoanei fizice. Întrebări şi răspunsuri

Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitatile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului?

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15 (în continuare Declarația) precum si modul de completare a acesteia este reglementată prin Hotarârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015. Prin urmare, în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind modul de completare a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), aprobat prin Hotărîrea menționată, suma veniturilor se indică în declarație în lei și bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate). De asemenea, in mod obligatoriu în Declarație se completează toate pozitiile enumerate, inclusiv și adresa contribuabilului. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal în conformitate cu alin. (5) din articolul menționat în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc. Potrivit prevederilor art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.

Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă?

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă obține venit impozabil sub formă de salarii, care depășesc plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pe an, cu excepția cazului cînd obține venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoane fizice, care pleacă în străinătate la locul permanent de trai şi transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute persoanei date, în urma vînzării acestor bunuri, să declare venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii şi respectiv să achite impozitul pe venit din numele proprietarului plecat?

În cazul în care persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi respectiv achitat, din numele proprietarului plecat din ţară în baza împuternicirilor acordate (conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal), de către persoana pe numele căreia a fost eliberată procura.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.