15
12 2017
874

Declararea vamală periodică a mărfurilor autohtone în ZEL şi PILG

În Monitorul Oficial de astăzi, 15 decembrie, Serviciul Vamal a publicat Instrucţiunea cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone introduse în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești şi a mărfurilor aflate în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. Documentul descrie procedura de declarare a mărfurilor, actele prezentate de agentul economic, competențele biroului vamal, specificul declarației periodice etc. Astfel, la efectuarea fiecărei operaţiuni, agentul economic este obligat să prezinte organului vamal facturile în două exemplare, care se autentifică cu semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal, copiile paşaportului tehnic al mijlocului de transport implicat în transportul de mărfuri și a permisului de conducere al conducătorului auto. Agentul economic va depune o declarație vamală periodică, care conţine informaţia despre toate mărfurile livrate sau scoase pe parcursul perioadei respective. Actul se va depune cel puţin o dată pe lună în cazul mărfurilor autohtone şi cel puţin o dată la 15 zile în cazul mărfurilor străine, cu excepția mărfurilor accizate. Declaraţia periodică trebuie să fie însoţită de o factură comercială unică, cu informaţii despre toate facturile din perioada de evidenţă, care se introduc în borderoul de documente ataşate al declaraţiei vamale. Pentru mărfurile declarate periodic, drepturile de import sau export se vor achita în prealabil în mărimi suficiente pentru acoperirea obligaţiei vamale de la livrările efectuate pe parcursul intervalului de timp acordat de biroul vamal pentru depunerea declaraţiei vamale. Controlul vamal fizic al mărfurilor care fac obiectul declarării periodice se efectuează la fiecare livrare a mărfurilor în ZEL. La depunerea declaraţiei vamale periodice, biroul vamal efectuează numai controlul documentar. Totodată, se interzice acceptarea declaraţiilor vamale periodice completate în baza facturilor care nu au însoţit de facto mărfurile la livrarea sau scoaterea lor din zonele economice libere şi Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.