08
04 2019
1382

Declararea veniturilor din locațiune de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională

Persoana fizica Z desfășoară activitate profesională în sectorul justiției prin intermediul cabinetului avocatului. Totodată, pe parcursul anului acesta obține venit din darea în arendă sau locațiune a proprietății imobiliare unui agent economic. Apare obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică? Dacă da, prin care declarație privind impozitul pe venit își va declara obligațiile fiscale? Menţionăm că regimul de impozitare a persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției este prevăzut la capitolul 101 din Codul fiscal (CF). Prin noțiunea „Activitate profesională în sectorul justiției”, expusă la art.5 pct.362) din CF, se subînțelege activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către: avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar, traducător/ interpret autorizat. De asemenea, conform prevederilor art.32 alin.(2) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor, aceasta se desfăşoară în cadrul unui birou individual sau birou asociat, amenajat conform cerinţelor stabilite de Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale. Astfel, vă informăm că în baza Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ17) urmează să își declare obligaţiile fiscale aferente activității profesionale în sectorul justiției cu statut de persoane fizice. În cazul în care persoana obține alte venituri, diferite de activitatea profesională, acestea urmează a fi impozitate în modul general stabilit de prevederile Titlului II din CF. Respectiv, veniturile obținute din darea în locațiune a bunului imobil unui agent economic, menționăm că, potrivit art.901 alin. (3) din CF, ultimul are obligația de a reţine un impozit în mărime de 10% din plățile efectuate. Totodată, conform art.901 alin.(4) din CF, reţinerea finală a impozitului scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin.(3) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Astfel, pentru persoana fizică, care a obținut venit din care s-a efectuat reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul indicat supra, nu apar anumite obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului din venitul menționat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.