21
01 2020
1148

Declarația vamală electronică: reglementarea transportării succesive a mărfurilor

Declaraţia vamală electronică la export se înregistrează la posturile vamale interne, cu prezentarea mijlocului de transport și mărfii declarate în zona de control vamal al postului respectiv. După înregistrarea declaraţiei vamale electronice, funcţionarul vamal responsabil de recepționarea declaraţiei, în termen de 20 de minute, accesează butonul de selectare a declaraţiilor pe culoare, după care SIIV „ASYCUDA World” stabileşte culoarul declaraţiei vamale, repartizând declaraţia vamală funcţionarului din cadrul postului. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie Executivul a publicat Hotărârea nr.11 din 15.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor. Aceasta se va completa cu Capitolul IV, care va reglementa procedura de recepționare, control și validare a declarației vamale electronice în cazul transportării cu încărcări succesive a mărfurilor. Astfel, funcţionarul postului vamal intern desfășoară următoarele activități succesive: 1. identifică declaraţia vamală electronică în SIIV „ASYCUDA World”; 2. verifică dacă declaraţia vamală electronică a fost semnată cu semnătura electronică; 3. invalidează declaraţia vamală electronică în cazul lipsei semnăturii electronice; 4. vizualizează declaraţia vamală pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată; 5. efectuează acţiunile de control vamal impuse de culoarul de vămuire şi profilurile de risc aferente; 6. verifică existența cuantumului obligației vamale; 7. în cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar; 8. stabilește termenul de tranzit şi efectuează menţiunile respective în borderoul documentelor ataşate la declarația vamală electronică; 9. asigură îndeplinirea formalităţilor vamale în calitate de birou vamal de plecare, în cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR; 10. semnează declarația vamală electronică cu semnătura electronică; 11. validează declarația vamală electronică și încasează cuantumul obligației vamale, cu informarea reprezentantului transportatorului vamal sau a brokerului despre posibilitatea deplasării la următorul post vamal de încărcare succesivă. De asemenea, Lista procedurilor vamale care pot fi utilizate la vămuirea electronică a mărfurilor la export conține 18 proceduri vamale, precum export definitiv, export definitiv al mărfurilor anterior plasate în regim vamal „perfecţionare pasivă”, export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă, plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală „zonă liberă”, reexportul mărfurilor străine anterior plasate în regim vamal „perfecţionare activă” cu suspendare etc. Totodată, declarațiile vamale electronice de export vor putea fi depuse și în cazul mărfurilor transportate cu o singură unitate de transport, având mai mulți expeditori – grupaj de mărfuri. În acest caz, postul vamal de ieșire indicat în declarațiile vamale electronice trebuie să fie același pentru toate mărfurile transportate în grupaj cu mijlocul de transport respectiv. O condiție este ca declarațiile vamale pentru acestea să fie depuse în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii primei declarații de export din setul declarațiilor vamale depuse pentru mijlocul de transport respectiv. În cazul necesității de prezentare la postul vamal intern a mărfurilor transportate în grupaj, acestea se prezintă împreună cu celelalte mărfuri încărcate în mijlocul de transport. Transportatorul va asigura identificarea lor pentru efectuarea acțiunilor de control vamal. Declarația vamală electronică și copiile actelor atașate la aceasta se arhivează în format electronic conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Modificările introduse au ca scop facilitarea comerțului legal, reducerea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare utilizate atât e către stat, cât și de către mediul de afaceri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.