16
09 2019
614

Delegarea funcționarilor publici se va efectua în baza actului administrativ intern

Funcționarii publici din cadrul ministerelor și altor autorități ale administrației publice centrale vor fi delegați în străinătate prin actul administrativ al conducătorului autorității respective, fără coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului. Potrivit cadrului normativ actual, delegarea în străinătate a funcționarilor publici se efectuează, în cazul reprezentării statului la diferite evenimente internaționale, doar după coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului. În Cancelaria de Stat este înregistrat un proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova. Proiectul a fost elaborat în scopul perfecționării cadrului normativ care reglementează modul de delegare peste hotarele țării în interes de serviciu, în special a salariaților din cadrul ministerelor şi a altor autorități ale administrației publice centrale. Autorii consideră că noua metodă va contribui la simplificarea procedurii administrative ce ține de delegarea în interes de serviciu, precum și la sporirea responsabilității conducătorilor autorităților publice. Totodată, salariatului delegat i se achită cheltuielile pentru călătoria tur-retur în transportul public, cu excepția taximetrelor pe distanța dintre gară, aerogară, debarcader și locul de cazare/domiciliu sau cu taximetrul în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu corespunde cu orarul de circulaţie a transportului public, în baza actelor de călătorie prezentate. Prevederea reglementează regimul timpului de lucru în deplasare și asigurarea cheltuielilor de transport. Reamintim că, recent, a fost propus spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede că personalul de conducere din cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului și autorităților administrative din subordinea ministerelor va fi asigurat cu automobile de serviciu doar la solicitare și doar pe durata timpului de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.