30
11 2018
590

Demersul privind acordarea dreptului de ședere va fi depus online

Legea privind regimul străinilor în Moldova va fi completată cu un nou capitol ce va reglementa acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorii migranți, ce conține condițiile de imigrare în scop de muncă în RM pentru mai multe categorii de specialiști – angajații în proiecte investiționale, lucrătorii înalt calificați, lucrătorii detașați, specialiști din domeniul IT, rezidenții ZEL etc. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce vine cu modificări la Legea privind actele de identitate, Legea taxei de stat, Legea cu privire la migrație de muncă etc. Documentul prevede că, pentru acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă, beneficiarul va depune la Ghișeul unic demersul tipizat privind acordarea dreptului, copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului, dovada spațiului de locuit, certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat de autoritățile statului a cărui cetățenie străinul o deține, proiectul contractului individual de muncă și actele care justifică scopul pentru care se solicită dreptul de ședere. Acordarea sau prelungirea dreptului de ședere va fi refuzată în cazul în care beneficiarul nu a achitat taxele pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere, nu are activitate economică pe parcursul anului de gestiune, a intrat oficial în procedură de insolvabilitate etc. Pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de ședere, va depune la Ghișeul unic demersul tipizat privind prelungirea dreptului de ședere provizorie și copia contractului individual de muncă. De asemenea, proiectul concretizează categoriile de străini care pot să presteze munca pe teritoriul țării noastre doar în baza vizei. Acestea sunt: pesonalul misiunilor diplomatice și oficiilor consultare, jurnaliștii acreditați, oamenii de creație sosiți pe o perioadă de până la 90 de zile, profesioniștii independenți, personalul navigant și echipajul navelor maritime, apatrizii al căror statut a fost recunoscut în RM etc. În această categorii intră cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, cu drepturi de a ține cursuri pentru o perioadă scurtă de până la 90 de zile. Documentul mai prevede extinderea dreptului facilitar de aflare și ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova și asupra persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri din statele membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Totodată, proiectul oferă mai multe facilități pentru vânzătorii străini. Astfel, se extinde termenul de aflare pentru vânzătorul profesionist de la 90 de zile la 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unui an de zile. De asemenea, se elimină obligativitatea beneficiarului solicitant de a informa imediat autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în țară a vânzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent. Obligația în cauză se va aplica doar în cazul în care persoanele se vor afla pe teritoriul țării pe un termen mai mare de 90 de zile. Proiectul mai prevede:Reducerea termenului de examinare a cererii de acordare sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă de la 25 la 15 zile calendaristice • Acordarea posibilității depunerii de către beneficiarul solicitant a demersului privind acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie prin intermediul serviciilor web • Simplificarea procedurii de încadrare în scop de muncă pe teritoriul RM a lucrătorilor sezonieri în munci agricole, ei vor putea desfășura activități de muncă doar în baza dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. • Excluderea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă din procedura de examinare, avizare, coordonare și verificare a dosarelor depuse de străini, în scopul acordării dreptului la muncă și a celui de ședere pentru lucrătorii imigranți. Notă: Proiectul mai prevede completarea Legii cu privire la taxa de stat cu o nouă taxă și anume cea pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de aflare, care va constitui 25 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.