09
09 2019
1441

Deplasările cu mașinile de serviciu, condiționate

Personalul de conducere din cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului și autorităților administrative din subordinea ministerelor va fi asigurat cu automobile de serviciu doar la solicitare și doar pe durata timpului de muncă. Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru reglementarea utilizării automobilelor de serviciu de către autoritățile administrației publice centrale. Astfel, documentul prevede schimbarea mecanismului de beneficiere de automobile de serviciu – de la practica existentă de „arondare” a acestora la personalul de conducere la un alt mod de beneficiere de automobil de serviciu: „la solicitare” și doar pe „durata timpului de muncă”. Potrivit proiectului, pentru deplasări pe teritoriul țării funcţionarilor publici li se vor pune la dispoziţie automobile de serviciu din cadrul Instituţiei publice „Baza auto a Cancelariei de Stat” doar cu autorizarea scrisă a secretarului general al Guvernului sau a secretarului general adjunct, cu prezentarea foii de deplasare de către solicitanţi, în care vor fi indicate punctele de destinaţie şi durata deplasării. În același timp, deplasările peste hotare cu automobile de serviciu vor fi permise doar în baza deciziei prim-ministrului. Totodată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, autoritățile care au în administrare automobile de serviciu destinate asigurării cu transport a conducătorilor acestora vor fi obligate să le transmită Bazei auto a Cancelariei de Stat. Conform estimărilor, ca efect al aprobării proiectului, vor fi eficientizate cheltuielile publice de la bugetul de stat prin diminuarea acestora cu circa 11,2 mil. lei anual. La momentul actual pentru deservirea personalului de conducere sunt utilizate 214 automobile de serviciu, iar costul pentru întreținerea unei unități de transport este de circa 160 mii lei pe an. Proiectul poate fi consultat până la 16 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.