04
03 2022
271

Depozitarul public al situațiilor financiare: beneficii și impact imediat

Oferirea unui sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților sunt scopurile conceptului sistemului informațional ”Depozitarul public al situațiilor financiare” elaborat de Biroul Național de Statistică, ținând cont de prevederile art. 8 (alin.4) din Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare, potrivit cărora BNS gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF). Proiectul a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.

 

Conceptul descrie principalele aspecte organizaționale, metodologice și tehnologice, actorii implicați în procesele de colectare, procesare și diseminare a datelor și documentelor aferente situațiilor financiare raportate de unitățile de drept ale Republicii Moldova.

 

Autorii proiectului consideră că implementarea SI DPSF va aduce beneficii și impact imediat BNS, autorităților publice, mediului de afaceri și cetățenilor prin asigurarea accesului centralizat la datele situațiilor financiare necesare desfășurării proceselor de business specifice activității acestora. Implementarea DPSF va permite sporirea transparenței datelor despre situațiile financiare, va standardiza procesele de business și documentele aferente acestora, va reduce timpul de interacțiune cu potențialii utilizatori de date și va asigura mecanisme eficiente de transparentizare a rezultatelor activității economice a entităților ce raportează situațiile financiare.

 

DPSF va furniza în mod gratuit datele privind situațiile financiare prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
 

Una din sarcinile principale ale sistemului constă în schimbul electronic de date cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare pentru recepționarea automatizată a datelor situațiilor financiare.

 

Totodată, obiectivele SI DPSF sunt:
  • consolidarea datelor din situațiile financiare primite din sursele oficiale externe, utilizând un format standardizat de utilizare largă;
  • asigurarea accesului public la situațiile financiare ale unităților de drept din RM;
  • furnizarea datelor din situațiile financiare prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);
  • accesul rapid și garantat la date, indiferent de locația utilizatorului autorizat;
  • standardizarea datelor, mesajelor și acțiunilor entităților cu acces autorizat la DPSF;
  • reducerea costurilor operaționale, sporirea calității mijloacelor de comunicare și reducerea timpului de răspuns pentru obținerea informațiilor necesare;
  • implementarea unei soluții informatice configurabile, permițând o operare fără probleme, actualizări viitoare și integrări cu sisteme informatice externe;
  • punerea în aplicare a cerințelor UE în ceea ce privește colectarea, procesarea și diseminarea datelor situațiilor financiare.

 

Posesorul și Deținătorul DPSF este BNS, în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale a statului.

 

Conform notei proiectului, asigurarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării SI DPSF se va efectua cu suportul tehnic al Corporației Financiare Internaționale (grupul Băncii Mondiale), în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, precum și altor mijloace.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.