24
01 2019
1809

Depunerea declarațiilor de avere și interese personale

De la începutul anului curent, 6564 de persoane din totalul de aproximativ 65 de mii de subiecți ai declarării cu obligația de a-și declara averea și interesele, și-au făcut publice declarațiile pentru 2018. Autoritatea Națională de Integritate amintește subiecților declarării despre necesitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 până la data de 31 martie 2019 - termenul-limită pentru completarea declarațiilor anuale. Reamintim că, începând cu anul trecut, declarațiile de avere și interese personale se depun în formă electronică prin intermediul sistemului e-Integritate, disponibil pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate. ANI informează că subiecții declarării pot beneficia de consultanță cu privire la completarea și prezentarea în termen a declarației din partea persoanelor responsabile de ținerea registrului electronic al subiecților declarării, desemnate în fiecare instituție publică. Tot în acest context, ANI recomandă consultarea Regulamentului privind completarea declarației on-line și a Ghidului pentru subiecții declarării privind depunerea on-line a declarațiilor , disponibile pe pagina oficială a autorității. Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit de lege, inclusiv după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului sau a raporturilor muncă. Menționăm că depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, iar nedepunerea acesteia - cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale. Totodată, în situația în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației - până la 30 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.