23
03 2021
876

Derogări de la efectuarea auditului obligatoriu

Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017, pentru anul 2020 nu sunt supuse auditului obligatoriu:
  • situațiile financiare individuale ale entitaților mijlocii și entitaților mari;
  • situațiile financiare consolidate ale grupurilor.
 
Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a aprobat proiectul de lege privind instituirea unor masuri de sustinere a activitatii de întreprinzator și a propus documentul Legislativului pentru examinare și aprobare în două lecturi. În motivarea necesității adoptării prevederilor derogatorii de la Legea nr.287/2018  se constată că, în conditiile în care costurile serviciilor de audit constituie în mediu circa 50–150 mii lei, implementarea propunerilor din proiect va scuti intreprinderile vizate de suportarea unor cheltuieli suplimentare, iar economiile vor contribui la onorarea obligatiilor de plata a salariilor, efectuarea achitărilor către furnizori, reducerea datoriilor, mentinerea activitatii economice, fiind evitate riscurile de insolvabilitate a entităților.
 
Totuși, se propune menținerea auditului obligatoriu al situatiilor financiare anuale pentru entitațile de interes public, dar și pentru acestea sunt prevăzute derogări.  Astfel, întreprinderile respective sunt obligate sa prezinte situatiile financiare individuale, raportul conducerii si raportul auditorului pentru anul 2020 în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, termenul fiind extins cu 30 de zile.
 
Conform art.2 din proiect, nioile prevederi vor intra în vigoare la data publicării legii în MO, fapt despe care vom informa contribuabilii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.