06
05 2020
903

Despre subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Serviciul Fiscal de Stat informează că a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19). Ordinul nr.58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor a fost publicat în MO pe data de 30 aprilie curent. Dreptul de subvenționare a implozitului pe venit și plăților obligatorii aferente indemnizației /plăților salariale achitate angajaților îl dețin întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii. Subvenționarea este stabilită: • în mărime de 100% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care au fost obligați să-și sisteze total sau parțial activitatea conform Deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova; • în mărime de 60% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați. Pentru solicitarea subvenției, contribuabilii urmează să depună cererea în format electronic (la adresa de e-mail a subdiviziunii SFS conform razei de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari) cu aplicarea semnăturii electronice/ mobile sau pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe. La cerere se va anexa și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/ îndemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19. Subvenționarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Informație suplimentară.

via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.