05
03 2021
280

Determinarea prețului inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică

În cadrul ultimei ședințe Executivul a aprobat proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii nr.453/2010 a Guvernului cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării.
 
Proiectul stabilește obligativitatea determinării prețului inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depăşeşte 33,3%, în baza expertizei efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, iar în cazul în care cota statului este mai mică de 33,3%, preţul iniţial urmează a fi stabilit de către comisia instituită de Guvern sau autorităţile abilitate cu atribuţii de privatizare.

 

Pentru părțile sociale, în cazul în care statul/ unitatea administrativ teritorială/ unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă de cel puțin 25% din capitalul social al societății cu răspundere limitată, prețul inițial de expunere spre vânzare a părții sociale este egal cu cel puțin valoarea rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu Standardele internaționale de evaluare de către un evaluator independent.

 

Totodată, după cum a menționat Mihail Lupașcu, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în conformitate cu art.29 lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în cadrul pregătirii bunului de privatizare, se pune în sarcina autorităților administrației publice centrale/ locale organizarea inventarierii și evaluării patrimoniului supus privatizării.

 

Proiectul mai prevede că termenul de valabilitate al prețului de piață stabilit în raportul de evaluare nu poate fi mai mare decât 6 luni din data întocmirii acestuia.

 

Proiectul a fost elaborat la recomandarea Curții de Conturi și ține de perfecționarea cadrului normativ privind modul de stabilire al prețului inițial de vânzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial și alte modalități stabilite.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.