10
06 2019
999

Dezvoltarea conceptului de control financiar public intern

Noțiunile de „control intern managerial”, „Declarație de răspundere managerială” și, respectiv, „subdiviziune de audit intern” vor fi introduse în 54 de acte normative. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre a Executivului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Modificările se efectuează cu scopul de a aduce în concordanță actele normative în vigoare cu noile prevederi ale Legii privind controlul financiar public intern. Reamintim că aceasta a fost modificată prin Legea nr. 234 din 08.11.2018 și prevede includerea obligativității de desemnare a subdiviziunii coordonatoare a activităților de organizare și menținere a sistemului de control intern managerial, stabilirea numărului minim de angajați ai subdiviziunii audit intern, introducerea raportării după principiul în cascadă etc. Elaborarea proiectului reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere, se menționează în nota informativă la document. Totodată, proiectul prevede includerea în Regulamentele de organizare și funcționare a entităților publice a aspectelor ce țin de definirea responsabilităților privind implementarea și asigurarea funcționalității sistemelor de control intern managerial și a funcției de audit intern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.